Hver femte ung på 15 år har svært ved at læse og skrive, og 73 millioner europæere har ikke en god nok uddannelse. Derfor er der brug for en nytænkning af uddannelser, mener EU-Kommissionen. Den har netop præsenteret en ny såkaldt meddelelse om uddannelse, skriver fagligt.eu. 

Tallene afslører, at der er store problemer. I fem EU-lande har mellem 26 og 41 procent svært ved at læse og skrive. Samtidig er krisen langt fra ovre. Millioner står uden arbejde, og blandt de hårdest ramte er folk med ingen eller kort uddannelse.
Der er ifølge EU’s uddannelseskommissær Androulla Vassiliou mere på spil end penge. Vejen til ny og stabil vækst kræver en arbejdsstyrke, der både er alsidig og har den relevante uddannelse.
Det nytter ifølge den cypriotiske kommissær ikke at spare på budgetterne for uddannelse. Kommisæren lagde ved præsentationen blandt andet op til et bedre samarbejde med virksomheder. Tanken er, at uddannelsesinstitutionerne bedre kan ruste elever og studerende til arbejdsmarkedet.
FTF ønsker også større fokus på uddannelse
FTF er enig i at give uddannelsespolitikken høj prioritet. Som hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte har FTF længe arbejdet for mere og bedre uddannelse. Det vil støtte bæredygtig vækst og velfærd.
"Kommissionen må dog gerne se uddannelserne i et endnu større perspektiv. Uddannelse skal ikke kun handle om virksomhederne, men også om borgerne. Og så vil det være helt oplagt også at inddrage de faglige organisationer i nytænkningen," siger FTF’s formand Bente Sorgenfrey.
Hun er dog glad for, at kommissionen tager hul på en diskussion om uddannelser.
"Flere skal have en kompetencegivende uddannelse, og derfor skal der ikke spares, men investeres i området," tilføjer FTF-formanden.
EU-Kommissionen har i udspillet om nytænkning af uddannelser også sat konkrete mål. I dag kan 42 procent af de 15-årige tale et andet sprog end deres modersmål. I 2020 skal halvdelen af alle 15-årige kunne begå sig på to sprog.