Internationalisering

Stop grådigheden: International Dag for Anstændigt Arbejde

Den 7. oktober er international dag for anstændigt arbejde. Det er en dag, som markeres af International Faglig Sammenslutning og fagforeninger overalt i verden. I 2016 er temaerne: Stop virksomheders grådighed, afskaf usikkert arbejde, formaliser uformelle jobs samt minimumslønninger, som er til at leve af.

EU Kommissionens fælles rapport om ”Education and Training 2020”

Fra dansk side bør Kommissionens opfordring til medlemslandene om at afsætte øgede ressourcer til uddannelsesindsatsen støttes. Besparelser på uddannelsesbudgettet vil gøre det særdeles vanskeligt at nå forbedringer på de seks fælles europæiske indsatsområder, som ifølge rapporten skal prioriteres frem mod 2020.

Lovforslag om anerkendelse af uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer

Lovforslagets mål er at implementere det reviderede EU direktiv fra november 2013 om gensidig anerkendelse af kvalifikationer indenfor lovregulerede erhverv. FTF lægger bl.a. vægt på at lovgivningens rækkevidde præciseres, og at der fastsættes nærmere krav til anvendelsen af princippet om delvis anerkendelse. Der foreslås endvidere en præcisering af den kompetente myndighed og arbejdsgiverens rolle ved sprogkrav og sprogkontrol, samt at pligten til at sikre efteruddannelse indenfor den automatiske anerkendelse indarbejdes i selve loven.

FTF høringssvar vedr. EU Kommissionens forslag til ændringer i anerkendelsesdirektivet.

Kommissionens udkast til ændringsdirektiv indeholder en række
positive elementer, der kan lette den enkelte professionelles anerkendelse af
kvalifikationer, men der er særligt afgørende at direktivet ændres på to områder.
FTF er uenig i forslaget om delvis adgang til udførelse af erhverv og foreslår
dette element udgår og FTF ønsker, at det fortsat skal være det enkelte
medlemsland, der fastsætter sprogkrav.