TH: Uddannelse

FTF: Nye muligheder til ledige i finanslov

Et nyt sikkerhedsnet bliver nu i en periode spændt ud under ledige, der ryger ud af dagpengesystemet. Godt og nødvendigt - men der er stadig brug for en mere langtidsholdbar løsning ift. genoptjening og supplerende dagpenge, mener FTF.

Anonym uddannelsesvejledning – når det passer dig

Nu er det slut med at bestille tid og oplyse cpr-nummer, når du skal have hjælp til uddannelse og en snak om fremtiden. Både på hverdage og i weekender kan du helt uforpligtende kontakte eVejledningens uddannelseseksperter med dine spørgsmål

Ny rapport baner vej for bedre elevpraktik

Regeringens udvalg om erhvervsuddannelser har fremlagt en række anbefalinger. Det er især positivt, at der foreslås en ændring af udformningen af skolepraktikken og en bedre uddannelsesgaranti for
elever. Forslagene er nødvendige. Praktikpladsproblemet på erhvervsuddannelserne skal løses.

Pæn stigning i optaget på videregående uddannelser i 2012

Gennemsnitlig er optaget steget med 6 % i forhold til 2011. På erhvervsakademiuddannelserne er stigningen 7 %, på
professionsbacheloruddannelserne 5 % og på de lange videregående uddannelser 6%. Der er en generel stigning i antallet af optagne i alle aldersgrupper på alle uddannelsesniveauerne.

FTF: Styrk faglige organisationers medvirken i kvalitetssikring af uddannelserne

Der forventes igangsat en politisk proces om og høring af
lovforslag om institutionsakkreditering i efteråret 2012. FTF vil i relation
hertil tage udgangspunkt i en række principper bl.a. at det kommende
akkrediteringssystem skal bygge på såvel institutionsakkreditering som
evalueringer, at nye uddannelser og udbud skal gennemgå en prækvalificering og at aftagere og faglige organisationers medvirken i kvalitetssikringen skal
styrkes.

FTF: Endnu vigtigere med dagpengeløsning nu

Der er meget godt i forslaget til finanslov med ekstra investeringer i uddannelse og forskning. Men regeringen er nødt til at prioritere flere penge til offentlig vækst og finde en løsning på dagpengespørgsmålet, mener FTF.

Universiteter har få forpligtelser til at samarbejde

Uddannelsesministeren har lagt rammer for universiteternes udviklingskontrakter. Der er særligt fokus på kvalitet, gennemførelse og beskæftigelse, sammenhæng i uddannelsessystemet og øget innovationskapacitet. Men udviklingskontrakterne indeholder ganske få forpligtende udmeldinger i forhold til samarbejde med professionshøjskoler og erhvervsakademier. Dermed er det endnu mere nødvendigt disse institutioner får en selvstændig økonomi til udvikling af ny viden mv.