Uddannelsesministeren får fremover meget mere at sige i godkendelsen af videregående uddannelser. Det lægger regeringen op til i et nyt udspil. Forslaget vil betyde, at ministeren skal godkende alle forslag til videregående uddannelser og også nye udbud af eksisterende uddannelser.
Det har indtil nu kun været akademi- og professionshøjskolerne, der har skullet have ministergodkendelse.De nye regler vil dog betyde, at universiteterne også skal have ok fra ministeren til nye udbud af uddannelser.

En central godkendelse af alle videregående uddannelser skal blandt andet sikre, at der er efterspørgsel blandt arbejdsgivere. Derudover vil forslaget sikre, at der bliver udbudt de nødvendige uddannelser i forhold til behovet.
"Det er meget positivt," siger Bente Sorgenfrey, formand for FTF.
Glad for central godkendelse
Som hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte har FTF længe efterlyst en bedre kvalitetssikring af de videregående uddannelser.

"Det er helt rigtigt at satse på central godkendelse – også i forhold til universiteterne. Sådan sikrer vi, at de enkelte uddannelser bliver tænkt ind i en større sammenhæng," siger Bente Sorgenfrey.
"Samtidig undgår vi også, at de enkelte uddannelsesinstitutioner kaster sig ud i en konkurrence, der betyder et alt for stort udbud af nogle uddannelser. Det vil bare svække kvaliteten i uddannelserne" tilføjer Bente Sorgenfrey.
Hun peger også på, at det er vigtigt at inddrage alle med interesse i uddannelserne, når det er på tide at udvikle nyt. Der har ikke været meget inddragelse indtil nu. Især de faglige organisationer er ikke blevet taget med på råd.
"Det er vigtigt, at der kommer langt mere åbenhed og inddragelse i udvikling og godkendelse af nye uddannelser. En meget bredere gruppe skal høres undervejs," fortsætter Bente Sorgenfrey.
På professionshøjskolerne vil det ifølge FTF-formanden for eksempel være oplagt at bruge uddannelsesudvalgene. Her sidder arbejdsgivere, undervisere, faglige organisationer, studerende og undervisere side om side.