Bente Sorgenfrey, formand for hovedorganisationen FTF, glæder sig over, at regeringen og Enhedslisten med finanslovsaftalen for næste år tager hånd om de personer, som står uden forsørgelse, når den toårige dagpengeperiode udløber.
Aftalen omfatter nemlig en ordning, hvor ledige som ikke er berettiget til kontanthjælp, kan få en ydelse, hvis de tager en uddannelse.
Det er både godt og nødvendigt, mener FTF’s formand. Men armene kommer dog ikke helt i vejret: Bedre regler for supplerende dagpenge og genoptjeningsret står dig fortsat på FTF’s ønskeliste understreger Bente Sorgenfrey.
En god kombination for arbejdsgiverne
“Aftalen sikrer et forsørgelsesgrundlag til ledige, der falder ud af dagpengesystemet, og det er vi glade for”, siger hun.
“Opkvalificering af arbejdskraften kombineret med flere muligheder for jobrotation, kan sammen med det økonomiske tilskud i Akutpakke og Akutjob være lige dét, der får arbejdsgiveren til at ansætte den enkelte”, siger hun.
Bente Sorgenfrey understreger, at både jobcentre, a-kasser og faglige organisationer og ikke mindst arbejdsgiverne har en klar forpligtelse til at få de nye muligheder bragt i spil
Hun advarer dog mod at tro, at den hellige grav nu er velforvaret:
“Alle disse gode tiltag ophører jo allerede den 1. juli 2013, så det er helt afgørende at alle nu arbejder sammen så vi ikke risikere at mange i risikogruppen vil stå uden job og forsørgelse, når vi kommer frem til midten af 2013, herunder flere nyuddannede. Derfor er der fortsat er et klart behov for at kigge nærmere på dagpengereglerne”, siger Bente Sorgenfrey.