Regeringen lægger i sit forslag til finanslov op til at prioritere uddannelse og forskning på professionshøjskolerne, men samtidig afsætter man for få penge til den offentlige sektor næste år.
En vækst på kun 0,1 procent er alt for lidt.
Sådan lyder FTF’s vurdering af regeringens forslag til en finanslov for 2013. Som hovedorganisation for 450.000 privat og offentligt ansatte er det ikke mindst udsigten til en fortsat stigning i arbejdsløsheden, der springer i øjnene.
"Når regeringen selv forudser flere arbejdsløse næste år, bliver det endnu vigtigere at finde en løsning for dagpengesystemet. Det er uholdbart, at regeringen kun har sat penge af til en vækst på 0,1 procent i det offentlige. Det er en medvirkende forklaring på, at der bliver endnu flere arbejdsløse næste år", siger FTF’s formand Bente Sorgenfrey og tilføjer:
"Der er for meget fokus på at have styr på økonomien nu og i 2020. Regeringen burde revidere planerne og satse på en mere løs bagkant for, hvornår der skal være økonomisk balance. Det vil skabe rum til flere investeringer her og nu for at få skabt nye job, og det vil forbedre økonomien frem mod 2020".
Må hjælpe de ledige
Hun efterlyser også bedre svar til de tusindvis af danskere, der efter nytår mister retten til at få dagpenge.

Regeringen skønner selv, at cirka 9.000 vil miste dagpengene, når aftalen om en forkortelse af dagpengeperioden træder i kraft efter nytår. Af de 9.000 vil halvdelen ikke have ret til kontanthjælp.
"Regeringen bliver nødt til at give nogle svar her og nu. Vi kan som samfund ikke være tjent med, at nogle bliver overladt til sig selv. Forkortelsen af dagpengene blev aftalt, da man troede, at krisen ville være ovre nu."
"Det er den ikke, og det må regeringen forholde sig til", siger FTF’s formand, der gerne vil have genoptjeningskravet til dagpenge ind i finanslovsforhandlingerne.
Flere penge til uddannelse
Hun roser til gengæld regeringen for at satse endnu mere på uddannelse og forskning med den nye finanslov. Regeringen har lagt op til en milliardsatsning, hvor også professionshøjskoler får penge til forskning. Det har længe været en mærkesag for FTF.
FTF er også glad for, at regeringen i forslaget til næste års finanslov målretter pengene fra Forebyggelsesfonden. Fokus skal i højere grad være på at fastholde medarbejdere og forebygge fysisk og psykisk nedslidning. FTF har længe efterlyst en bedre prioritering af det psykiske arbejdsmiljø.