TH: Arbejdsmiljø

Danske mænd går mindst på barsel

Danske mænd er langt bagefter deres nordiske brødre, når det kommer til barsel. FTF foreslår øremærket barsel til fædre. Det virker, vurderer professor og peger på erfaringer fra Sverige og Island.

Arbejdet gør os mest syge på sjælen

En ny opgørelse viser, at psykiske sygdomme topper listen over, hvad vi bliver syge af på jobbet. Loven er netop ændret til at ligestille psykisk og fysiske sygdomme, men der skal mere til, mener FTF.

Nu ligestiller loven psykisk og fysisk arbejdsmiljø

Et stort flertal i Folketinget har besluttet at sidestille det fysiske og psykiske arbejdsmiljø fra i dag. Det er på tide, mener FTF, der håber på flere tiltag til at hjælpe arbejdspladser til bedre psykisk arbejdsmiljø.

Stor sejr til langvarigt syge

EU-dom giver langvarigt syge bedre sikkerhed mod fyring og ret til at gå på nedsat tid. FTF glæder sig over, at vilkårene for nogle af de dårligst stillede på arbejdsmarkedet nu kan blive forbedret.

Bedre sikkerhedsnet til langtidssyge

Hovedorganisationen FTF glæder sig over regeringens udspil til en ny sygedagpengelov, der helt fjerner varighedsbegrænsningen for borgere med livstruende sygdomme

Færre ansatte går til chefen med kritik

Sygeplejerske Ulla Birk Johansen gik på tv og fortalte om overarbejde - med chefens accept. Alligevel endte det med en irettesættelse på rådhuset og et belastende arbejdsmiljø. Stadig færre gør som Ulla og involverer chefen, hvis de finder arbejdsforholdene kritisable. Det viser en undersøgelse fra FTF.