Borgere med livstruende sygdomme skal have sikkerhed for, at de altid er sikret ret til dagpenge under sygdomsforløbet. Det er ét af hovedpunkterne i det udkast til en sygedagpengereform, regeringen netop har fremlagt.
Regeringen afskaffer i princippet den varighedsbegrænsning, som betyder, at man i dag højst kan få dagpenge under sygdom i 52 uger. Det sker ved at indføre ubegrænsede sygedagpenge for borgere med livstruende sygdomme. For gruppen med disse udvalgte diagnoser, bl.a. hjerte- og kræftsygdomme og svære psykoser, er det en klar forbedring, der betyder, at de ikke skal bekymre sig om deres økonomiske situation samtidig med svær sygdom.
Derudover vil alle sygemeldte, der opfylder betingelsen for at få forlænget deres sygedagpenge efter de syv regler, der findes i dag, fortsat modtage deres sygedagpenge.
Klogt at sætte fokus på en tidlig indsats
Som noget nyt skal alle sygemeldte fremover have revurderet deres sag efter et halvt år på sygedagpenge – mod 52 uger i dag. De sygemeldte der ikke opfylder betingelserne for at få sygedagpengeperioden forlænget, skal gennemgå et intensivt ressourceforløb, der skal hjælpe den syge hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet.

FTF er positiv overfor grundtanken i det nye udspil: At flere forskellige fagfolk sammen skal foretage en mere helhedsorienteret vurdering af den enkelte sygemeldtes situation.
”Det er klogt af regeringen at lægge vægt på, at indsatsen skal ske tidligt og være tværfagligt organiseret, så flere sundheds- og socialfaglige kompetencer hos fagfolk kommer i spil”, siger Bente Sorgenfrey, formand for hovedorganisationen, FTF.
Rehabilitering skal frem i lyset
Hun finder det helt oplagt at koble de nye rehabiliteringsteams i kommunerne til sagsbehandlingen af de langvarige og komplicerede sygedagpengesager, hvor borgeren har stor risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Lavere ydelse til nogle sygemeldte
Planen er, at den sygemeldte skal have en ydelse under ressourceforløbet, der svarer til kontanthjælpsniveau, men som ikke er ægtefælle- eller formueafhængig.
FTF finder det problematisk, at nogle sygemeldte dermed vil få en mindre ydelse i en periode.
”Personer i denne gruppe er på lige fod med andre plaget af stærke smerter eller andre symptomer, der gør dem uarbejdsdygtige. Det stiller yderligere krav til kommunerne om, at den mere intensive indsats i ressourceforløbene får et indhold, der er tilpasset den enkelte, så denne gruppe kommer hurtigere og bedre tilbage på arbejdsmarkedet efter sygefravær”, siger Bente Sorgenfrey.