Sygefravær

En nedtrykt mand der sidder på en trappe

Morten Skov Christiansen: Mobning er udtryk for en syg arbejdskultur

Sidste år viste en FH-undersøgelse, at 1 ud af 6 blev mobbet på arbejdspladsen. Det er alt for mange mennesker, som risikerer helbredet, fordi der hersker en syg kultur på arbejdspladsen, hvor mobningen får lov til at finde sted. Derfor har FH peget på tre oplagte løsninger, der kan hjælpe arbejdspladserne med at forebygge og håndtere mobning.

SOSU, Social og sundhedsassistent, Fagbevægelsens Hovedorganisation

Stærkt overdrevet regnestykke om sygefravær

Regeringen forudser en massiv gevinst ved at nedbringe sygefraværet i den offentlige sektor. Men regnestykket er baseret på en urealistisk forudsætning om, at alt sygefravær vikardækkes fuldt ud, påpeger Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Forsøg med opfølgningssamtale på sygemeldtes arbejdsplads

FTF har modtaget bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet - Forsøg med opfølgningssamtale på sygemeldtes arbejdsplads (Sammen om fastholdelse), hvor der bliver igangsat forsøg med, at den første sygedagpengeopfølgningssamtale senest efter 8 ugers sygefravær, skal flyttes fra jobcenteret til den sygemeldtes arbejdsplads.

Kommuner skal ikke udlevere fortrolige oplysninger om sygemeldte

Arbejdsgivere skal ikke have lov at få aktindsigt i sygemeldtes fortrolige helbredsoplysninger, mener FTF, der ønsker lovændring efter særdeles kontroversiel Højesteretsdom, der svækker beskyttelsen af persondata. Regeringen lovede lovændring i 2016, men intet er sket.

Leder, pas på når du roser medarbejderen

Medarbejdere reagerer vidt forskelligt på samme ros. For lederen handler det om at vide, hvordan forskellige typer af skam fører til stress. Det viser ny forskning, der dermed bryder med eksempelvis anerkendelsesledelse.

For mange mister sygedagpenge på forkert grundlag

Alt for mange borgere får fjernet deres sygedagpenge på et forkert grundlag, viser ny undersøgelse. Det er uholdbart at fjerne syge folks livsgrundlag, siger FTF, der vil have kommunerne til at stramme op og afsætte nok ressourcer til sagsbehandling samt sørge for, at den enkelte sagsbehandler får færre sager.