Hele 790 millioner kroner – så mange penge, kan der spares, hvis de ca. 800.000 offentligt ansattes sygefravær nedbringes med én dag. Sådan lyder et regnestykke i regeringens nye udspil om ledelses- og kompetenceudvikling, der blev offentliggjort tidligere på ugen.

Tallet bygger imidlertid på, at alt sygefravær dækkes ind af vikarer i forholdet 1:1, eller at kollegaer til de sygemeldte arbejder ekstra.

Vildt urealistisk, lyder det fra Fagbevægelsens Hovedorganisation. For det første er det langt fra alt sygdom som vikardækkes. Og hvis sygdom dækkes ind af kollegaerne, er det ofte reglen, at timerne afspadseres eller på anden måde indhentes på et senere tidspunkt.

Næstformand i FH, Majbrit Berlau betegner regeringens regnestykke som et drømmescenarie, der befinder sig lysår fra virkeligheden.

”Erfaringer og undersøgelser fra vores medlemsorganisationer viser, at den rå virkelighed i den offentlige sektor er, at kun en del af sygefraværet dækkes ind af vikarer. Typisk dækker kolleger hinanden ind ved kort sygefravær, som så efterfølgende afspadseres – så her er ingen penge at hente,” siger hun.


“Det højere sygefravær er der desværre en meget klar årsag til: nemlig at det psykiske arbejdsmiljø er hårdere i den offentlige sektor – som forskningen også viser” 

MAJBRIT BERLAU, FH-NÆSTFORMAND

Det billede er helt genkendeligt for formand for Dansk Sygeplejeråd,Grete Christensen.

”Det er vores indtryk, at i sundhedssektoren sætter man typisk ikke vikarer ind. Man gør det selvfølgelig i ekstraordinære situationer, men typisk planlægger man med ekstravagter for kollegerne – som så oparbejder overarbejde, som ender med at indgå i en afspadseringspukkel, som man skubber foran sig. Her er jo ingen penge at spare ved at mindske sygefraværet ”, siger Grete Christensen.

Manglende vikardækning

I FOA har man fx en undersøgelse, der viser, at kun 42 procent af personalet på plejecentre altid får fuld vikardækning ved sygdom på 1-3 dage.

En anden undersøgelse fra FOA viser, at 44 procent af medlemmer, der arbejder på daginstitutioner kun i begrænset omfang eller sjældent bliver vikardækket ved sygdom. En tredje undersøgelse fra samme forbund viser, at meget få oplever, at der er god vikardækning ved sygdom: Hele 37 procent af alle medlemmer er uenige i, at der er god vikardækning ved sygdom. 25 procent er delvist enige.

Fra Danmarks Lærerforening lyder meldingen, at kollegerne typisk dækker hinanden ind ved sygdom, og tiden til det tages fra forberedelsestiden.

Sygefravær er højere på offentlige arbejdspladser
Siden regeringens udspil om ledelse- og kompetenceudvikling i den offentlige sektor blev offentliggjort, har debatten bølget frem og tilbage om offentligt ansattes sygefravær: Regeringen fremhæver i sit udspil, at sygefraværet er markant højere i den offentlige sektor.

Innovationsminister Sophie Løhde fulgte op med at understrege, at de offentligt ansattes sygefravær var ”uforklarligt højt”. En udmelding, der siden er blevet imødegået – og stærkt kritiseret – fordi tallet kun er ganske lidt højere, når man renser det for forskelle på arbejdsfunktion, branche, køn og alder mellem privat og offentlig sektor.

Læs også: Troels Lund Poulsen og Sophie Løhde skal i samråd efter kontroversielle udtalelser om sygefravær (Politiken)

Når man ser på det korte sygefravær, er sygefraværet i den offentlig sektor reelt kun ½ dag højere end i den private sektor. Og når man ser på det lange sygefravær, er forskellen reelt kun to dage højere i den offentlige sektor.

Men det er også alvorligt nok, understreger Majbrit Berlau.

”Sygefraværet i det offentlige er alt for højt, og det går oven i købet den forkerte vej. Det højere sygefravær er der desværre en meget klar årsag til: nemlig at det psykiske arbejdsmiljø er hårdere i den offentlige sektor – som forskningen også viser”, siger Majbrit Berlau.

Hun henviser til, at undersøgelser fra bl.a. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, at offentligt ansatte har et hårdere psykisk arbejdsmiljø end  ansatte i den private sektor.

“Et hårdt psykisk arbejdsmiljø fører bl.a. til stress, der giver sig udslag i netop et langt sygefravær. Desuden skal vi heller ikke glemme, at det hårde psykiske arbejdsmiljø for offentligt ansatte også handler om, at økonomien på de offentlige arbejdspladser er presset af besparelser og konstante omstruktureringer: de ansatte skal mange steder løbe hurtigere og hurtigere,” siger Majbrit Berlau.