Der er gode muligheder for at øge tilbagetrækningsalderen ad frivillighedens vej, hvis man spørger lønmodtagere, fx sygeplejersker, pædagoger, lærere, it- og finansfolk.
Giv os mere fleksibilitet, flere fridage og bedre arbejdsmiljø, siger FTF’erne i en ny undersøgelse fra hovedorganisationen FTF. Undersøgelsen er foretaget blandt mere end 3.300 privat og offentligt ansatte, der har svaret på, hvad der kan få dem til at blive længere tid på arbejdsmarkedet.
Undersøgelsen viser, at nedsat arbejdstid og bedre arbejdsmiljø, fx godt samarbejde, god ledelse, mindre psykisk belastende arbejde og anerkendelse for indsats og erfaring, er i toppen over tiltag, der kan få FTF’erne til at udskyde pensionen.
Bedre regler, viden og vejledning om forebyggelse af psykisk nedslidning er afgørende, mener FTF.
”Der er brug for en langt mere målrettet og effektiv forebyggelsesindsats i forhold til det psykiske arbejdsmiljø, hvis vi skal sikre et godt og langt arbejdsliv for alle. Det skal bl.a. understøttes ved lovgivning, bedre kompetencer hos ledere og mere konkret rådgivning til arbejdspladserne”, siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey.

”Der er et stort og uudnyttet potentiale for at øge tilbagetrækningsalderen blandt FTF’erne. Det handler om mere fleksibilitet, mulighed for nedsat arbejdstid, bedre arbejdsmiljø og ledelse, anerkendelse og nye udfordringer”.
Undersøgelsen understreger behovet for, at regeringens ekspertudvalg om arbejdsmiljø kommer med konkrete anbefalinger om især psykisk arbejdsmiljø og ledelse, mener FTF. Formentlig vil udvalget offentliggøre anbefalingerne efter sommerferien.
”Det er nødvendigt, hvis politikerne reelt ønsker, at danskerne skal arbejde flere år og ikke trække sig tilbage før folkepensionsalderen på grund af fysisk og psykisk nedslidning”, mener hun.

Hver fjerde FTF’er kan ikke arbejde frem til pensionsalder
I undersøgelsen angiver 17 pct., at de hver dag har et psykisk belastende arbejde, og 30 procent oplever, at arbejdet et psykisk belastende en til flere gange om ugen. Næsten hver fjerde FTF’er vurderer, at de ikke kan blive frem til pensionsalderen, viser den nye undersøgelse:
23 % af FTF’erne er helt uenig eller delvis uenig i udsagnet: ”Jeg kan blive på arbejdsmarkedet frem til pensionsalderen.”
Samtidig viser undersøgelsen, at hver fjerde FTF’er over 49 år angiver, at de ville blive længere tid på arbejdsmarkedet, hvis arbejdet var mindre psykisk belastende.

Mangel på regler om psykisk arbejdsmiljø
I dag er der ingen bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø under arbejdsmiljøloven, på trods af, at problemerne på området vokser. Til sammenligning er der en lang række bekendtgørelser, som konkret beskriver arbejdsgivernes ansvar og pligter indenfor alle andre arbejdsmiljøemner. Det er ikke godt nok, mener fagbevægelsen.
”Der er brug for bedre regler på området, så arbejdsgivernes ansvar og pligter i forhold til det psykiske arbejdsmiljø bliver krystalklart for alle”, siger, Bente Sorgenfrey, der er medlem af ekspertudvalget, som regeringen har nedsat for at gentænke arbejdsmiljøindsatsen.

Bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø kan fx omfatte krav om viden og kompetencer hos lederne, sikring af balance mellem jobkrav og ressourcer, krav om dialog om mål og forventninger til arbejdet og krav til forebyggelse af vold, mobning og krænkende handlinger. Læs mere om FTF’s forslag her

Få har seniorpolitik
Problemet er også, at mange arbejdspladser ikke har en seniorpolitik og ikke benytter sig af tiltag for at fastholde seniorerne, viser den nye undersøgelse fra FTF.
Kun 50 pct. af de +50-årige FTF’ere oplyser, at det på deres arbejdsplads er muligt at nedsætte arbejdstiden, men det efterspørges af 70 pct. Dertil er det kun 17 pct. af seniorerne, der har mulighed for orlov, længere ferie eller flere fridage, mens det efterspørges af hele 54 pct. som et tiltag, der kan få dem til at blive flere år på arbejdspladsen.
Der er altså mange arbejdspladser, der ikke tilbyder de muligheder, som seniorerne efterspørger. 

Chefen kan bare spørge mig
En direkte opfordring om at blive flere år på arbejdspladsen fra lederen kan være nok for nogle. Cirka 25 pct. af de +50-årige vil udskyde tilbagetrækningstidspunktet, hvis lederen opfordrer til det. I tabellen nedenfor fremgår det, hvilke tiltag der er vigtigst for FTF’erne, hvis de skal udskyde pensionen.