FTF er ikke begejstret for forsøg, hvor den første sygefraværssamtale i jobcenteret som myndighed, skal foregå på arbejdspladsen sammen med arbejdsgiveren.

Det er der flere grunde til. For det første mener vi ikke,at sygemeldte bliver hurtigere rask eller at muligheden for fastholdelse bliver bedre.

I forvejen er der flere lovbestemte fastholdelsesinitiativer på arbejdspladserne, hvor arbejdsgiver sammen med sygemeldte drøfter muligheder for omlægning af arbejdsopgaver, delvis raskmelding mv. Og forsøgsbekendtgørelsen præciserer ikke, hvorledes det aktuelle nye initiativ skal spille sammen med de allerede eksisterende bestemmelser, – fx arbejdsgiverens pligt til sygefraværssamtale efter 4 uger, arbejdsgiverens ret til at forlange en Mulighedserklæring og medarbejderens ret til at forlange en Fastholdelsesplan. Der er heller ingen præcisering af, hvorledes samtalen på arbejdspladsen skal spille sammen med Fast Track ordningen eller hvorledes sygemeldtes egen læge skal involveres i sygefraværsforløbet.

Endelig vil FTF understrege, at sygemeldte ved første opfølgningssamtale i jobcenteret har pligt til at give de helbredsoplysninger, som er grundlaget for sygemeldingen. Oplysninger, som det er vigtigt for jobcenteret at få så tidligt som muligt i sygeforløbet og som sygemeldte ikke har pligt til at afgive til arbejdsgiveren.

FTF mangler præcisering af disse forhold i bekendtgørelsen.