Ledighed og arbejdsløshed: Ledige og arbejdsløse for rådgivning og hjælp i Jobcenteret på Gammel Køge Landevej i København

Ledigheden faldt yderlige i oktober

Antallet af bruttoledige faldt med 6.300 personer fra september 2021 til oktober 2021 til et niveau på 87.900 fuldtidspersoner, jf. tabel 1. Ledighedsprocenten var på 3,1 pct., hvilket er 0,2…

Lærer underviser elever

Forslag fra FH: Færre bump på vejen – Tydelige, sammenhængende og fleksible muligheder for videregående uddannelse hele arbejdslivet

Fleksible muligheder for uddannelse gennem hele arbejdslivet bliver afgørende på et mere omskifteligt arbejdsmarked, og det skal det videregående uddannelsessystem i højere grad rustes til. Det forudsætter mere sammenhæng på tværs af uddannelsesniveauer, tydelige uddannelsesveje og et fleksibelt uddannelses- og støttesystem, hvor alle har reelle videreuddannelsesmuligheder hele arbejdslivet – både når det gælder adgang til uddannelsessystemet og økonomien.

Uden for et jobcenter med mange cykler

Stigning i ledigheden i april – men genopretningen er i gang

Antallet af bruttoledige steg med 1.300 personer fra marts 2021 til april 2021 til et
niveau på 130.700 fuldtidspersoner. Ledighedsprocenten var på 4,6 pct., en
stigning på 0,1 procentpoint sammenlignet med marts 2021. Samlet set er
bruttoledigheden nu godt 27.000 fuldtidspersoner over niveauet fra februar sidste år,
dvs. før coronapandemien brød ud.

Digital Ledelse – hvilket mindset kræver det af dig som leder?

Den øgede digitalisering i og af organisationer sætter allerede nu en ny dagsorden for mange. Både i offentlige og private virksomheder, og for ledere på alle niveauer. IT og digitale teknologier fylder i stigende grad i manges hverdag, hvor manuelle opgaver overtages af robotter, nye arbejdsgange og

A-kasserne formidler job til ledige

A-kasserne har en særlig styrke: De formidler job til deres medlemmer ud fra et indgående kendskab til medlemmernes fag. Læs mere om, hvad de fire a-kasser på FTF-området gør for at formidle job til
ledige.