Det er FH’s vision, at der skabes en klar, attraktiv og fleksibel vej fra ungdomsuddannelserne – ikke mindst erhvervsuddannelserne – over erhvervsakademiuddannelser, professionsbachelor- og top-up-bacheloruddannelser til kandidat- og masterniveauet. Og at den erhvervsfaglige og den gymnasiale vej skal sidestilles, når det gælder mulighederne for at tage en videregående uddannelse.

Hertil er det FH’s vision, at der sikres bedre muligheder for uddannelse gennem hele arbejdslivet.

For at gøre op med idéen om at være færdiguddannet skal det i højere grad være muligt for den enkelte medarbejder løbende gennem arbejdslivet at kombinere beskæftigelse, arbejdspladsbaseret læring og efter- og videreuddannelse.

Målsætningen er at skabe uddannelses- og karriereforløb, der gør det muligt for den enkelte at tilegne sig de kompetencer, der kræves for at bidrage til udviklingen på arbejdsmarkedet.

I denne rapport fremlægger FH 32 forslag til, hvordan vi kan få et endnu bedre videregående uddannelsessystem. Hensigten er at styrke rammerne for både de ordinære videregående uddannelser (uddybes i kapitel 2) og de videregående efter- og videreuddannelser (VVEU) (uddybes i kapitel 3).

Læs hele udspillet ”Færre bump på vejen – Tydelige, sammenhængende og fleksible muligheder for videregående uddannelse hele arbejdslivet ”

SE VIDEO: Mød Karen Truelsegaard, Kontorfuldmægtig SDU og TR-suppleant:


SE VIDEO: Mød Carsten Petersen: Elektriker, EL:CON, Tillidsmand