Medarbejdernes indflydelse skal styrkes

Inddragelse af medarbejderne handler dybest set om at levere ydelser af høj faglig kvalitet til borgerne. Gennem medindflydelse og medbestemmelse kan man sikre en god udvikling og fornuftige effektiviseringer og gøre arbejdspladserne attraktiv for nye og nuværende medarbejdere.

Jobusikkerhed i en krisetid

Forandring er hverdagskost for de fleste FTF’ere. Omstruktureringer, nedskæringer og fyringsrunder er desværre blevet en del af dagligdagen for rigtig mange. Man siger ofte, at forandring fryder, men for mange fører det til øget arbejdspres, dårligere arbejdsvilkår og jobusikkerhed.

Ytringsfrihedens trange kår

Halvdelen af de ansatte på FTF-området forventer ballade fra arbejdsgiveren, hvis de bruger deres ret til at udtale sig offentligt om kritisable forhold på deres arbejdsplads. Det viser FTF’s nye undersøgelse af ansattes ytringsfrihed.