Overalt arbejdes med at effektivisere med brug af ny teknologi og digitalisering. I det offentlige er der nu sat gang i en ambitiøs digitaliseringsstrategi, så al kommunikation mellem det offentlige, borgere og virksomheder fremover skal foregå digitalt. Og i private virksomheder ser vi fx i bankerne, hvordan IT er blevet en meget central del af forretningen.
Brugt rigtigt og med tæt inddragelse af medarbejdere og ledere kan det nemlig højne kvaliteten af de ydelser, som produceres, og det kan være med til at tackle nogle af de demografiske udfordringer med flere ældre og kronikere osv., som velfærdssamfundet står over for.

Men vi skal samtidig heller ikke være blinde for, at teknologien faktisk kan ændre vort arbejdsliv ret markant. Derfor har FTF bedt adjunkt Sidsel Lond Grosen fra RUC om at lave dette diskussionsoplæg om, hvad teknologi egentlig gør ved vores arbejde. Hun beskriver og diskuterer gennem konkrete eksempler fra FTF-områderne en række forskellige temaer om teknologi og arbejdsliv. Bl.a. hvordan teknologien giver nye styringsmuligheder, hvordan teknologien kan gøre noget af det fagprofessionelle arbejde ”usynligt”, og hvordan teknologi kan ændre det, man hidtil har opfattet som kernen i ens arbejde.