Publikationer: Udvalgt publikation

Arbejdsmiljøarbejdet kræver kompetencer

Et godt arbejdsmiljø er helt afgørende for, at medarbejderne trives på jobbet og har de bedste muligheder for at levere kvalitet og høj produktivitet. Fundamentet for et godt arbejdsmiljø er et godt og velfungerende arbejdsmiljøarbejde på arbejdspladsen.

Ny teknologi og nye kompetencer

Ny teknologi giver muligheder, men kræver kompetencer. Vi står midt i en udvikling, som får stor betydning for hele samfundet. Det er små og store skridt, som ændrer måden vi arbejder, kommunikerer, transporterer og lever på.

Ny rapport og guide: Sæt rammer for det grænseløse arbejde

Arbejdet flyder mere og mere ind over grænsen til vores privatliv, viser en ny undersøgelse fra FTF. Vi har fået mere frihed og ansvar – og samtidig æder arbejdet sig i stigende grad ind på vores personlighed og fritid. Det er på høje tid, at arbejdspladserne tager hånd om fænomenet, som belaster mange, mener FTF.

APL: Fællesskab før forskelle

Som opfølgning på lignende undersøgelser i 1992 og 2002 har Aalborg Universitet gennemført denne undersøgelse af Arbejdsliv og Politik set i et lønmodtagerperspektiv. LO og FTF har støttet undersøgelsen. Her offentliggøres delrapport med hovedresultater.

Præstationsledelse i en krisetid

Vi ved at topstyring er effektiv i den første akutte krisefase, hvor der skal handles under tidsmæssig pres, med manglende tillid fra omverdenen og med begrænset økonomisk handlefrihed.

Undersøgelse af FTF’ernes arbejde med ny viden i praksis

Ny viden er en forudsætning for, at arbejdsprocesser og produkter mv. til stadighed er af høj faglig kvalitet. Det stiller krav om kritiske og reflekterende ledere og medarbejdere, som kan opsøge ny viden og tage den i brug. FTF har derfor i foråret 2014 gennemført en undersøgelse af, hvordan ledere og medarbejdere arbejder med ny viden. I alt 1.324 personer har gennemført undersøgelsen.