FTF’s lederpejling 2013 giver igen et indblik i ledernes hverdag. Samtidig bliver der fulgt op på erfaringerne fra pejlingen i 2010, så vi kan se udviklingen i blandt andet ledernes efteruddannelse og vilkårene for innovation.
Pejlingen giver mere viden om, hvordan innovation bliver praktiseret. Samtidig viser pejlingen, at flere ledere får efteruddannelse på diplomniveau.
FTF vil fremover lave andre lederpejlinger. Dette års pejling er dog afslutningen på FTF’s del af et fireårigt forskningsprojekt støttet af Det Strategiske Forskningsråd.