Både på grund af den forskningsmæssige værdi  ved at følge og analysere udviklingen i den samlede lønmodtagergruppes arbejdslivserfaringer og holdninger over tid.
Og ved at få et dækkende og kvalificeret billede af medlemmers vilkår, holdninger og værdier i dag. Det kan give en solid tyngde for interessevaretagelse generelt og samtidig være et stærkt grundlag for drøftelserne om det videre samarbejde mellem LO og FTF.
LO og FTF har gransket samtlige resultater nøje og med meget stor interesse og har fundet tre
overordnede pejlemærker:
1. En grundlæggende og stigende opbakning til fagbevægelsen og ønske om mere indflydelse
2. Lønmodtagerne ønsker kollektive løsninger og
3. At der er stor opbakning til velfærdsstaten.
På linket nedenfor kan læses delrapport med hovedresultater. Hovedrapporten offentliggøres den 20. oktober 2015.