OK15

APL: Fællesskab før forskelle

Som opfølgning på lignende undersøgelser i 1992 og 2002 har Aalborg Universitet gennemført denne undersøgelse af Arbejdsliv og Politik set i et lønmodtagerperspektiv. LO og FTF har støttet undersøgelsen. Her offentliggøres delrapport med hovedresultater.

OK15: Ny aftale for 500.000 ansatte i kommunerne

573.000 ansatte i kommunerne får med ny overenskomstaftale sikret reallønnen, en ekstra uges barsel til fædrene og en særlig indsats for det psykiske arbejdsmiljø. Ufaglærte tilbydes uddannelse til faglært. Lærernes Centralorganisation har indgået særskilt 15-punktsplan med KL om arbejdstid.

Statsansatte i hus med OK15

Forbedret pensionsordning, en ekstra uges barsel til fædrene og en særlig indsats for det psykiske arbejdsmiljø. Det er en del af det overenskomstresultat, som i dag er forhandlet på plads på det statslige område.

Offentligt ansatte vil inddrages på jobbet

Hele 99 procent af de offentligt ansatte ønsker at blive inddraget i udviklingen af deres arbejdsplads. Det viser ny stor medlemsundersøgelse blandt offentligt ansatte. Resultaterne viser også, at der er plads til mere indflydelse og bedre dialog.

FN-organisation: Dansk regering skal respektere frie forhandlinger

Ny afgørelse fra FN-organisationen ILO fastslår, at regeringen burde have inddraget Danmarks Lærerforening i forberedelsen af det lovindgreb, som afbrød lockouten af skolelærerne i foråret 2013. Kun arbejdsgiverne i Moderniseringsstyrelsen blev hørt, og det er beklageligt, fastslår ILO, der forventer at regering og arbejdsgivere ændrer praksis ved fremtidige overenskomstforhandlinger. En meget tilfredsstillende afgørelse, mener FTF og Danmarks Lærerforening.

OK15: Reallønnen skal sikres

En lang række kommunalt og regionalt ansatte, samlet i FTF-K, har udtaget deres krav til OK15-forhandlingerne. Generelle lønstigninger skal sikre de ansattes realløn, lyder et af forslagene.

OK15: Bedre psykisk arbejdsmiljø betaler sig

Lavere sygefravær og ordentlig kvalitet i arbejdet. Det er nogle af fordelene ved at forebygge dårligt psykisk arbejdsmiljø, viser en ny stor undersøgelse blandt 2.700 offentligt ansatte. Forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø er et centralt tema i overenskomstforhandlingerne i kommuner og regioner.

OK15-kampagne skudt i gang: Vores aftaler. Din styrke

De offentligt ansattes overenskomstforhandlinger med KL og Regionerne er omdrejningspunktet for en ny kampagne fra 34 organisationer, der skydes i gang i dag. Tre temaer er i spil: Overenskomsternes betydning for en moderne offentlig sektor, styrkelse af tillidsrepræsentanterne og MED-systemet og bedre psykisk arbejdsmiljø.