I nat faldt overenskomstaftalen for 573.000 ansatte i kommunerne på plads.
Kommunernes Landsforening (KL) og Forhandlingsfællesskabet er enige om en ny aftale for blandt andet folkeskolelærere, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, pædagoger mfl.
En reallønsforbedring, en uges ekstra barsel til fædrene og et rejsehold, der kan understøtte kommunale arbejdspladsers indsats for at forbedre det psykisk arbejdsmiljø, er hovedingredienserne i forliget.
De generelle lønforbedringer på 5,42 procent er fordelt over en treårig overenskomstperiode og sikrer en reallønsforbedring.
Forliget indeholder desuden en række andre forbedringer.
”Vi har sammen med KL aftalt en række nyskabelser. Vi har aftalt en supplerende finansiering af et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært målrettet ikke uddannede og kortudannede. Det er en indsats, som rummer betydelige perspektiver og muligheder for såvel den enkelte som arbejdspladsen", siger formand for Forhandlingsfællesskabet Anders Bondo Christensen.
Bedre psykisk arbejdsmiljø
Parterne er samtidig enige om et større fokus på det psykiske arbejdsmiljø med mulighed for at rekvirere et rejsehold, der kan understøtte den lokale arbejdspladsrettede indsats.
"Vi vil også styrke den arbejdspladsrettede indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø. Vi er enige om, at et godt psykisk arbejdsmiljø er en vigtig forudsætning for produktivitet og kvalitet på de kommunale arbejdspladser. Vi gennemfører derfor i perioden en fælles indsats for at understøttet arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladserne," siger Anders Bondo Christensen i en pressemeddelelse.
Forliget giver også ret til en uges yderligere fravær ved barns hospitalsindlæggelse. En uges øremærket barselsorlov til far. Ret til 2 timers frihed til at kontakte fagforening/a-kasse ved afskedigelse.
Endelig er parterne enige om at igangsætte et større projekt med fokus på den danske model i kommunerne dels for fremtidens MED-system dels for det lokale partssystem mellem ledelse og TR. 
Arbejdstid for lærerne i folkeskolen
Lærernes Centralorganisation har sammen med KL indgået særskilt 15-punktsplan om arbejdstid i folkeskolen, på ungdomsskoler og i sprogcentre mv. Du kan læse mere om denne aftale på dlf.org
Om cirka en uge forventes indgået et generelt forlig på det regionale område, der i hovedtræk svarer til det kommunale forlig.
Frem til udgangen af februar skal alle de enkelte organisationer nu forhandle deres specielle krav om forbedringer i deres egne overenskomster med arbejdsgiverne.
Læs mere om forliget på Forhandlingsfællesskabets hjemmeside her
Statens OK er i hus
Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) kunne fredag den 6. februar annoncere, at man havde indgået aftale om overenskomstfornyelse, som indebærer treårige overenskomster og aftaler for statens 185.000 ansatte.

Forliget indebærer bl.a. en regulering af lønningerne på 4,44 procent over perioden, forbedringer i pensionsordningen for de lavestlønnede statsansatte, en uges ekstra barsel til fædrene og en særlig indsats for det psykiske arbejdsmiljø på de statslige arbejdspladser. Altså flere af de samme tiltag som i den nye aftale for kommunerne.