Reallønnen for ansatte i kommuner og regioner skal sikres. Sådan lyder et af forslagene fra FTF-K til hovedkrav ved OK15-forhandlingerne. FTF-K består af en række FTF-organisationer på det kommunale og regionale område med BUPL og Lærernes Centralorganisation som de største.
FTF-K foreslår, at reallønnen sikres gennem generelle lønstigninger, dvs. at alle ansatte på får samme procentvise lønstigning, uanset hvilken fagforening de er medlem af.
FTF-K har udtaget i alt 17 forslag og sendt videre til det Forhandlingsfællesskabet (tidligere KTO). Her skal FTF-K sammen med en række andre FTF-grupper på sundhedsområdet (samlet i Sundhedskartellet) samt organisationer fra LO- og AC-området nu skal finde frem til, hvilke krav de sammen skal rejse overfor KL og Danske Regioner. De har frist til den 15. december, hvor de endelige krav udveksles med arbejdsgiverne.
Blandt FTF-K’s krav er også, at det psykisk arbejdsmiljø skal forbedres ved, at de kommunale arbejdspladser iværksætter initiativer, der forebygger stress, fx i forbindelse med organisationsændringer.
MED-området er også på FTF-K’s liste: konkret foreslås kommunale forsøgsprojekter, der skal fremme ligeværdighed mellem medarbejder- og arbejdsgiverside i MED-systemet. Blandt andet foreslås tidligere inddragelse og information af medarbejderrepræsentanter forud for væsentlige ændringer i arbejdsforholdene på den enkelte arbejdsplads.