Vores aftaler. Din styrke. Dét er budskabet i en overenskomstkampagne, der lanceres i dag af 34 faglige medlemsorganisationer, der repræsenterer mere end 525.000 offentligt ansatte, fx lærere, pædagoger, sosu’er og sygeplejersker, der alle skal have ny overenskomst i 2015.
Mange af FTF’s medlemsorganisationer står bag kampagnen, fx BUPL, DSR, Konstruktørforeningen, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen og Lærernes Centralorganisation mfl.
Kampagnen sætter fokus på værdien af det stærke fællesskab, vi gennem den såkaldte danske model har opbygget gennem årtier, og den betydning for opbygningen af en stærk offentlig sektor. Kampagnen er en optakt til det offentliges overenskomstforhandlinger med KL (Kommunernes Landsforening) og Regionerne, hvor særligt tre temaer er i spil.
Overenskomster er afgørende for en stærk offentlig sektor
Det første tema er samarbejdet på arbejdspladsen mellem ledere, tillidsrepræsentanter og medarbejdere. Der brug for at styrke og beskytte arbejdsmiljørepræsentanterne og tillidsrepræsentanterne på arbejdspladsen samt udvikle og styrke MED-systemet.
Psykiske arbejdsmiljø udgør et andet væsentligt tema. Øgede krav til den enkelte medarbejders tid og produktivitet kombineret med færre ressourcer skaber øget stress og psykisk pres.
”Et godt psykisk arbejdsmiljø er afgørende for effektivitet og kvalitet i det offentlige. Det skal vi sammen udvikle og styrke”, fastslår organisationerne.
Det tredje store tema i kampagnen er overenskomsternes betydning for den offentlige sektor. Kampagnen fastslår, at overenskomsterne er en forudsætning for en moderne offentlig sektor.
”Et godt og engageret samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne er en gave for velfærdssamfundet. Vi løser bedst opgaverne sammen”, lyder budskabet fra organisationerne.
Første gang 34 forbund går sammen
Det er første gang, at så mange faglige medlemsorganisationer står sammen om en kampagne af den størrelsesorden.
Kampagnen består blandt andet i en kort kampagnefilm, som illustrerer kontrasten mellem en velfungerende offentlig sektor, som drager omsorg og ansvar for alle borgere, og en offentlig sektor uden medarbejdere og uden funktion.