Overenskoms

EU-ret understøtter dansk afgørelse i Ryanair-sagen

Udtalelse fra generaladvokaten i EU i en sag om belgisk kabinepersonale understøtter den tidligere afgørelse fra Arbejdsretten i Danmark: Kabineansatte i international luftfart kan gå til domstolene i det land, hvor de har base.

OK15-kampagne skudt i gang: Vores aftaler. Din styrke

De offentligt ansattes overenskomstforhandlinger med KL og Regionerne er omdrejningspunktet for en ny kampagne fra 34 organisationer, der skydes i gang i dag. Tre temaer er i spil: Overenskomsternes betydning for en moderne offentlig sektor, styrkelse af tillidsrepræsentanterne og MED-systemet og bedre psykisk arbejdsmiljø.