Arbejdsretten i Danmark havde EU-retten på sin side, da den forrige år afgjorde, at det irske lavprisselskab Ryanair måtte acceptere fagbevægelsens konfliktret i forhold til danske overenskomster. Det viser en ny udtalelse fra generaladvokat i EU, Henrik Saugmandsgaard Øe, i en sag om seks kabineansatte med base i Belgien.
Generaladvokatens udtalelse understøtter princippet om, at sager om løn- og ansættelsesvilkår skal behandles i det land, hvor de ansatte bor og har base – og ikke det land, hvor i flyselskabet tilfældigvis har hovedsæde.
Det betød i Ryanairs tilfælde, at selskabet ikke kunne slippe udenom Arbejdsretten i Danmark blot ved at henvise til, at ansættelseskontrakten gav eneret til Irlands domstole. Dermed havde de faglige organisationer i Danmark også den nødvendige faglige interesse i at overenskomstdække arbejdet og konflikte i sagen.

Medarbejdernes base vigtigst
I den aktuelle sag anlagde seks Ryanair-medarbejdere sag mod selskabet hos de belgiske domstole. De ansatte var henholdsvis portugisere, spaniolere og belgiere, men boede alle mindre end en time fra lufthavnen Charleroi syd for Bruxelles, som det var krævet i deres ansættelseskontrakt.

Ryanair krævede, at sagen om deres løn- og ansættelsesvilkår blev afgjort i Irland, hvor selskabet har hovedsæde. Begrundelsen var, at de ansatte hovedsageligt udførte arbejde i internationalt luftrum og ikke i det land, hvor de boede – ligesom i den danske sag.
Men igen har Ryanair tabt: Ifølge generaladvokaten kan arbejdsgiver sagsøges i det land, hvor de ansatte har base. Nærmere forstået som det sted, hvor:
– den ansatte begynder og slutter sin arbejdsdag
– flyet, hvor vedkommende udfører sit arbejde, sædvanligvis befinder sig
– den ansatte modtager instruktioner fra arbejdsgiveren om sit arbejde
– den ansatte skal bo ifølge sin kontrakt
– arbejdsgiveren har et kontor, hvor den ansatte skal henvende sig ved sygdom mv.

Social dumping, nej tak
Formand for FTF, Bente Sorgenfrey glæder sig over, at EU-retten på den måde understøtter den danske model og er med til at spænde ben for social dumping.

"Vi ønsker et arbejdsmarked med anstændige løn- og ansættelsesvilkår. Derfor er vi glade for generaladvokatens udtalelse, som understreger, at den beskyttelse, der ligger i værtslandets retsregler, ikke kan sættes ud af kraft ved forsøg på omgåelse i ansættelseskontrakter. Det betyder, at den danske model gælder, når man driver virksomhed i Danmark", siger hun.