I en principiel og vigtig sag er Saxo Bank blev idømt en bod på 25.000 kr. i Arbejdsretten.
Afgørelsen får betydning for alle fagforbund, fordi den fastslår, at de faglige organisationer skal orienteres inden gennemførelsen af planlagte afskedigelser. Det havde Saxo Bank ikke gjort i en konkret sag.
Sagen var anlagt af FTF for Finansforbundet mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) for Saxo Bank A/S, og torsdag den 21. november afgjorde Arbejdsretten, at Saxo Bank skal betale en bod på 25.000 kr. til Finansforbundet for overenskomstbrud.
Skal orienteres om massefyringer
Overenskomstbruddet består i, at Saxo Bank for sent orienterede Finansforbundet om planlagte afskedigelser i banken.
I november 2012 gennemførte Saxo Bank en planlagt masseafskedigelse af 168 ansatte, men banken undlod at overholde reglerne om inddragelse af den faglige organisation.

Saxo Bank kaldte det en banal procesfejl og ikke et brud på overenskomsten, men det var Arbejdsretten ikke enig i. Arbejdsretten slog fast, at det er af væsentlig betydning, at de faglige organisationer orienteres inden gennemførelsen af planlagte afskedigelser.
Glæde i FTF og Finansforbundet
I både FTF og Finansforbundet er man meget glad for afgørelsen, der er principiel og vigtig.
”Vi har overenskomsten på området og skal naturligvis inddrages rettidigt i sager som denne. Det er et helt principielt anliggende for os, og derfor er vi også glade for at have rettens ord for, at Saxo Bank ikke efterlevede retningslinjerne i overenskomsten i den pågældende sag”, siger Kent Petersen, formand for Finansforbundet i en pressemeddelelse.
Finansforbundet fik ikke medhold i, at det var overenskomststridigt, at fratrædelserne har været forhandlet i SU uden deltagelse af en faglig repræsentant.
”Det har været nødvendigt for os at få prøvet sagen, fordi flere dele af den har overenskomstmæssig betydning. Det er en principiel sag for os, for vi kan ikke risikere, at overenskomstmæssige forhold omkring fratrædelser behandles i et SU uden repræsentation fra den faglige organisation, der har overenskomsten på området. Vi tager Arbejdsrettens afgørelse på det område til efterretning, men det er naturligvis et tema, vi er nødt til at forfølge”, siger Kent Petersen.
Sagen er relevant for alle fagforbund, der tegner overenskomster, som indeholder regler om orienteringspligt.