Danske Regioner og de 140.000 regionalt ansatte i Forhandlingsfællesskabet indgik forlig fredag eftermiddag.
Forliget svarer i hovedtræk til det forlig, der blev indgået på det kommunale område i denne uge.
Det indeholder en reallønsforbedring, en uges ekstra barsel til fædrene og en mulighed for lokalt at rekvirere ekspertbistand, der kan understøtte regionale arbejdspladsers indsats vedr. psykisk arbejdsmiljø.
Parterne opnåede enighed om generelle lønforbedringer på 5,39 % over en treårig overenskomstperiode. Det indebærer en reallønsforbedring for sygeplejersker, bioanalytikere, læger m.fl.
Endvidere er der enighed om ret til en uges yderligere fravær ved barns hospitalsindlæggelse, ret til to timers frihed til at kontakte fagforening/a-kasse ved afskedigelse.
Grete Christensen, forhandlingsleder på det regionale område i Forhandlingsfællesskabet udtaler i en pressemeddelelse:
”Vi har aftalt et fornuftigt resultat, hvor de generelle lønstigninger sikrer en reallønsforbedring for de regionale ansatte i perioden. Resultatet skal ses i sammenhæng med de seneste meget magre overenskomstresultater. Økonomien er fortsat presset i regionerne, men det er denne gang lykkedes os at få et resultat, som peger fremad, og som giver plads til en vis optimisme”. 
MED-systemet skal udvikles, og ufaglærte uddannes
Parterne enige om at igangsætte et større projekt om samarbejde i regionerne såvel indenfor MED-systemet som det lokale partssystem.
Samtidig har man ligesom på i den kommunale aftalt en supplerende finansiering af et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært målrettede ikke-uddannede og kortuddannede.
"Det synes jeg er en rigtig god investering både i forhold til den enkelte, men også i forhold til de igangværende ændringer på fx hospitalsområdet. Samlet set har vi indgået en fornuftig aftale, som rummer gode elementer der peger fremad”, siger Grete Christensen.
Frem til udgangen af februar skal alle de enkelte organisationer nu forhandle deres specielle krav om forbedringer i deres egne overenskomster med arbejdsgiverne.
Råderummet for disse forhandlinger er 0,40%.