Hvis sygeplejersker, lærere, socialrådgivere, 3F’ere og social- og sundhedsassistenter oplever, at det psykiske arbejdsmiljø bliver prioriteret, så er der langt mindre risiko for, at medarbejderne bliver sygemeldt med stress.
Den viser en ny stor medlemsundersøgelse blandt 2.714 offentlige ansatte fra 27 forskellige faglige organisationer, herunder Danmarks Lærerforening, Dansk Sygeplejeråd, BUPL, FOA, HK Kommunal, Dansk Magisterforening og 3F mfl.
Blandt de ansatte, som oplever, at der ikke bliver gjort nok for det psykiske arbejdsmiljø, har 18 procent været sygemeldt inden for det seneste år med arbejdsrelateret stress. Mens det kun gælder for 6 procent af dem, som mener, at der bliver arbejdet systematisk med at forebygge psykiske arbejdsmiljøproblemer.
Lovpligtige vurderinger bliver ikke fulgt op
50 procent af de adspurgte i undersøgelsen er helt eller overvejende enige i, at der bliver arbejdet systematisk med at forebygge psykiske arbejdsmiljøproblemer.
Til gengæld er 41 procent helt eller overvejende uenige i at det systematiske forebyggelsesarbejde finder sted. Fire ud af ti ansatte oplever altså, at der ikke bliver gjort nok for at forebygge dårligt psykisk arbejdsmiljø på deres arbejdsplads.
Samtidig oplever 30 procent, at der ikke bliver fulgt ordentligt op på resultaterne i de lovpligtige arbejdspladsvurderinger (APV) om det psykiske arbejdsmiljø.
OK15: Bedre psykisk arbejdsmiljø
De offentligt ansattes overenskomstforhandlinger med KL og Regionerne begynder efter nytår. Her er et centralt tema netop det psykiske arbejdsmiljø.
Øgede krav til den enkelte medarbejders tid og produktivitet kombineret med færre ressourcer skaber øget stress og psykisk pres.
”Et godt psykisk arbejdsmiljø er afgørende for effektivitet og kvalitet i det offentlige. Det skal vi sammen udvikle og styrke”, fastslår organisationerne i en ny kampagne, som kan følges på hjemmesiden voresaftalerdinstyrke.dk.
Manglende tid til faglighed og kvalitet
Ifølge den nye undersøgelse er der samtidig en klar sammenhæng mellem et godt psykisk arbejdsmiljø og kvalitet i arbejdet. Hvis man arbejder et sted, hvor psykiske arbejdsmiljøproblemer bliver forebygget, så oplever 79 procent, at de kan udføre arbejdet fagligt tilfredsstillende mod kun 43 procent, de steder, hvor psykiske arbejdsmiljøproblemer ikke bliver forebygget.
Særligt de offentligt ansatte rammes hårdt på jobbet, og det er der en årsag til, forklarer en arbejdsmiljøekspert.
”Der bliver færre hænder per borger, klient og barn i det offentlige, og der er meget ofte omlægninger og omstruktureringer og ledelsesmæssige problemer. Det skaber en meget voldsom belastning på offentlige arbejdspladser, og det kan bl.a. aflæses i de nye tal”, sagde professor Helge Hvid, fra Center for Arbejdslivsforskning på Roskilde Universitet (RUC), i en kommentar til en FTF-analyse juli, der viste, at flere anmelder psykiske arbejdsskader.

”De offentligt ansatte er stærkt engagerede i at levere en god faglig serviceydelse, som de kan være bekendt. Men de føler ofte, at de ikke gør deres arbejde så godt, som de burde på grund af arbejdspres. Det skaber en stigende psykisk belastning i takt med, at de ikke får mulighed for at udføre deres arbejde fagligt forsvarligt”, forklarer professoren.
Både LO og FTF har for nylig kritiseret regeringen for at planlægge besparelser fra 2016 på Arbejdstilsynet og Forebyggelsesfonden mv., samtidig med at arbejdsmiljøproblemerne er stigende på arbejdspladserne.