Derfor sætter FTF sammen med en række medlemsorganisationer nu fokus på arbejdsmiljøarbejdet på FTF’s arbejdspladser og på arbejdsmiljørepræsentantens vilkår og kompetencer. Med besvarelse fra næsten 4.000 arbejdsmiljørepræsentanter er det den største undersøgelse af sin art i Danmark.

Udgangspunktet er, at vi i 2009-10 indgik en trepartsaftale om styrkelse og modernisering af virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde. Det er en god aftale, som vi står stadig fuldt og helt bag. Men hvordan er det så gået med at overholde de nye regler, som vi alle sammen var enige om. Ved undersøgelsens gennemførelse havde de nye regler været i kraft i 5½ år, så det var vores forventning, at reformen nu bliver fuldt ud efterlevet.
Men nej; det bliver den ikke! Kun halvdelen af arbejdsmiljørepræsentanterne får det tilbud om efteruddannelse, som var en hovedhjørnesten i reformen. Og det gælder både i stat, regioner, kommuner og den private sektor.
Kun få arbejdspladser har udarbejdet den lovpligtige kompetenceudviklingsplan, som var et andet centralt element i reformen, og samtidig svarer halvdelen af arbejdsmiljørepræsentanterne, at de oplever barrierer for arbejdsmiljøarbejdet.
FTF’s undersøgelse viser heldigvis også rigtigt gode resultater i relation til de nye regler. Der er eksempelvis en klar sammenhæng mellem en velgennemført årlig drøftelse i arbejdsmiljøorganisationen og et velfungerende arbejdsmiljøarbejde.
Undersøgelsen viser også, at anvendelsen af kompetenceudviklingsplaner gør efteruddannelsen mere relevant i forhold til de arbejdsmiljøproblemstillinger, arbejdsmiljørepræsentanterne står overfor. Reformens virkemidler er altså gode nok – de skal bare anvendes i virksomheder og på arbejdspladserne.
Derfor vil FTF pege på, at nu må de to supplerende efteruddannelsesdage det første år gøres obligatoriske, og arbejdsgivere skal have lov til at betale, hvis de ikke sikrer efteruddannelse af arbejdsmiljørepræsentanterne.
Samtidig skal Arbejdstilsynet kontrollere, at efteruddannelse er blevet tilbudt på alle almindelige tilsynsbesøg.
Der er behov for nu at få en god aftale med de rigtige virkemidler til at fungere på hele arbejdsmarkedet.