Arbejdspres
FTF’erne har et højt arbejdspres. 36% har en stor eller meget stor arbejdsmængde, og 22% har et højt eller meget højt arbejdstempo.
Det er væsentligt flere end blandt lønmodtagere generelt. Næsten halvdelen er altid eller ofte nødt til at arbejde meget hurtigt eller får uventede arbejdsopgaver, der sætter dem under tidspres. Hver tredje har altid eller ofte svært ved at nå deres arbejdsopgaver, og lige så mange oplever, at tempoet altid eller ofte påvirker kvaliteten i arbejdet.
Undersøgelsen viser desuden, at både stor arbejdsmængde og højt arbejdstempo har negative konsekvenser for FTF’erne i form af stress og konflikter mellem arbejde og privatliv.
Kvalitet i arbejdet
49 % af FTF’erne angiver, at deres mulighed for at levere kvalitet i arbejdet er høj eller meget høj.
Det er markant færre end blandt lønmodtagere generelt, hvor andelen er 63 %. Muligheden for at levere kvalitet i arbejdet reduceres af højt arbejdstempo, stor arbejdsmængde, rollekonflikter, høj grad af unødvendige arbejdsopgaver og høj grad af forstyrrende afbrydelser i arbejdet.
Muligheden for at levere kvalitet i arbejdet forbedres, når der er balance mellem krav og ressourcer, tilstrækkelig indflydelse i arbejdet og en tydelig rollefordeling. Hvis de mål og krav, der er styrende for FTF’ernes arbejde, bidrager til et godt arbejdsmiljø, bliver det også lettere at levere kvalitet i arbejdet.

Stress
22 % af FTF’erne vurderer, at de hele tiden eller ofte er stressede. Blandt lønmodtagere generelt er andelen 16 %. For 9 ud af 10 af de FTF’ere, der har været stressede, er arbejdet en væsentlig kilde til stress. De største risikofaktorer for stress på FTF-området er stor arbejdsmængde, højt arbejdstempo, høje  følelsesmæssige krav i arbejdet og konflikter mellem arbejde og privatliv.

FTF’ere, der er udsat for mobning eller krænkende adfærd på arbejdspladsen, er desuden i højere grad stressede. Det reducerer risikoen for stress, hvis FTF’erne får støtte fra deres leder, oplever mening i arbejdet, samt har mulighed for at levere kvalitet i arbejdet.
En indsats for at forebygge stress kan tage afsæt i at styrke disse faktorer. Endelig viser rapporten, at der er sammenhæng mellem stress og sygefravær. Uanset hvilken arbejdsmiljøbelastning FTF’erne har, er sandsynligheden for at have været sygemeldt i mere end 2 uger øget, hvis man har været stresset.