Tiden er inde til at se styringen og ledelsen af den offentlige sektor efter i sømmene. For på trods af flere tilløb og forsøg har vi endnu ikke fået bugt med overstyringen. Der mangler rum til faglig ledelse og en tidlig inddragelse af medarbejderne. En ny undersøgelse blandt offentligt ansatte fra FTF-områderne understreger, at netop inddragelsen af medarbejderne er helt central for at udvikle den offentlige sektor. Når medarbejderne inddrages, oplever de i højere grad, at mål og krav giver mening og understøtter deres arbejde med kerneopgaven. 
FTF’s udspil rummer i alt 40 konkrete forslag baseret på 13 principper (se boks). Den røde tråd i det omfattende katalog er, at medarbejdernes erfaringer må inddrages, hvis ændringer og udvikling af den offentlige sektor skal kunne bære på længere sigt.
SU-/MED organisationen er et oplagt værktøj til at styrke inddragelsen, sikre vellykkede implementeringer og kickstarte et samarbejde om at prioritere og udvikle kerneopgaven for borgerne i de offentlige organisationer. Det viser erfaringer fra flere kommuner.