Organisering

Hvordan organiserer man 2.800 ansatte, der ikke kender den danske model?

Bygge- Anlægs- og Trækartellet (BAT) har etableret et lokalt ’Fagforeningernes Hus’ på Femern. Her samarbejder de om at organisere de ansatte og forhandler med både bygherren og underleverandører på byggeriet. "Det kræver fagligt sammenhold og vedholdenhed på arbejdspladsen at opnå resultater", siger Niclas Rasmussen, Faglig konsulent i HK Privat.

Når organiseringen falder, udfordres den danske model

Over 80 pct. af det danske arbejdsmarked er overenskomstdækket – men kun halvdelen af lønmodtagerne er organiseret i et overenskomstbærende fagforbund. Det er en udfordring for hele samfundsøkonomien: Nye tal viser, at virksomheder med høj organisering blandt medarbejderne har højere produktivitet og færre lavtlønnede.

Amazon hyrer union-busters til at true lønmodtageres ret til organisering: “Danske tilstande” kommer ikke af sig selv

Rettighederne på det vores danske arbejdsmarked med relativt gode lønninger og arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv, men er resultatet af 150 års hårdt og vedholdende arbejde. Et arbejde, som aldrig bliver færdigt. Det bliver vi mindet om lige nu, når vi ser på USA, hvor verdens største online virksomhed, Amazon, med hård hånd slår ned på de amerikanske lønmodtageres forsøg på at danne fagforening.

Det er blevet en del af mig og den måde jeg tænker på

”Det kommer aldrig til at ske!” Det havde været svaret fra 35årige Betina Agger, hvis nogen for to år siden havde sagt til hende, at en dag skulle hun stå foran over 100 mennesker og være ordstyrer i en debat på folkemødet på Bornholm. Men det skete altså i juni år.

Lønmodtagernes solidaritet knytter sig til den enkelte sag

Lønmodtagerne bakker i stort omfang op omkring overenskomstsystemet, og solidaritet er også en værdi, der går igen hos flertallet. Men solidaritet baserer sig i høj grad på den enkelte sag og konkrete forhold. Derfor skal man passe på med at tage den for givet. Det er en af hovedkonklusionerne i ny undersøgelse.

Lønmodtagerne vil have overenskomster og fællesskab om faget

Lønmodtagerne bakker bredt op om den danske model med overenskomster, strejkeret og tillidsrepræsentanter. Samtidig er de glade for det fællesskab om faget og den faglige identitet, deres fagforening giver dem. Det viser en ny kvalitativ undersøgelse fra Aalborg Universitet.