Siden 1987 har vi set stressforekomsten stige, så vi i dag befinder os på et faretruende højt niveau. Det kunne lektor på Center for Klinisk Hverdagspsykologi ved Aalborg Universitet, arbejdspsykolog Einar Baldursson, fortælle til Politiken tilbage i 2016. Her i 2018 har vi stadig ikke knækket kurven, som psykolog, forsker og forfatter Malene Friis Andersen, der igennem mange år har beskæftiget sig med stress, formulerer det. Det på trods af, at mange arbejdspladser har haft en øget opmærksomhed på stress igennem en længere periode.
Malene Friis Andersen fortæller, at der på mange arbejdspladser efterhånden er en klar opfattelse af, at stress er noget, man er nødt til at gøre noget ved, men at der samtidig er en famlen og en uklarhed om, hvordan man konkret griber problemerne an. På baggrund af den nyeste forskning, mener Malene, at fokus bør rettes to steder hen. For det første er der nogen steder, hvor kollegafællesskabet kan være udfordret.
”Der er brug for at genskabe et godt og læringsorienteret kollegafællesskab, fordi vi ved, at social styrke og støtte er helt essentielt”. Både tillids- og arbejdsmiljørepræsentanten kan spille en helt afgørende rolle i genskabelsen eller opbygningen af sådanne fællesskaber.
Det samme er tilfældet i Malene Friis Andersens andet punkt – lederens rolle i forebyggelsen og håndteringen af stress.
”Vi ved fra forskning, at lederen spiller en vigtig rolle, men også at det er rigtig vigtigt, at vi sammen tager ansvar for at klæde vores leder på. Vi kan ikke sidde og vente på, at vores leder får den rigtige viden eller de rigtige redskaber. De tillidsvalgte skal aktivt hjælpe lederen til at blive bedre, når det kommer til forebyggelse og håndtering af stress. Alle parter skal med ombord, hvis den onde spiral skal vendes. Heldigvis er fællesinteresserne store. Vi skal bare lige få øje på dem.”
Samtidig gør Malene Friis Andersen opmærksom på, at vi bør ændre indstilling til stresshåndteringen. Man kan ikke nøjes med at være klædt på til at håndtere stress, når den er opstået. I stedet skal lederen igennem selve sin ledelse skabe trivsel og forebygge stress. Et godt samarbejde mellem ledere og tillidsvalgte gør det nemmere for lederen at vide, hvad medarbejderne har brug for, hvis der skal skabes et godt psykisk arbejdsmiljø, der forebygger stress.
”Det er vigtigt, at medarbejderne og de tillidsvalgte ikke bare sidder og venter på, at lederen opdager, hvad der er brug for, men at de også aktivt hjælper lederen og siger: Jeg tror der er brug for, at du er lidt tydeligere omkring rammerne lige nu, eller der er brug for at du er mere inde over planlægningen, fordi der er for meget til, at vi kan klare det, eller det er nødvendigt, at du er aktiv i forhold til prioriteringen – eller hvad der nu er brug for”, siger Malene.
Samarbejdet mellem leder og tillidsvalgte er nødvendigt i en tid, hvor langt de fleste arbejdspladser oplever konstante forandringer. ”Det er sjældent, man bare får lov at drifte i tre år i dag”, forklarer Malene Friis Andersen, og derfor er der ifølge hende brug for en langt hyppigere dialog omkring, hvilke lederhandlinger og hvilke handlinger fra de tillidsvalgte, der er brug for lige nu for at medarbejderne trives.
Et sådant samarbejde vil også kunne dæmme op for en situation, man ofte oplever på arbejdspladserne i dag – nemlig at stressproblematikken individualiseres. Det er ikke bare et problem for den enkelte medarbejder, men for hele organisationen, for som Malene Friis Andersen forklarer:
”hvis vi bliver ved med at individualisere stressproblemerne og sender den stressramte til psykolog, så kan vi jo godt sidde som arbejdsplads og krydse fingre for, at den stressramte medarbejder lærer noget hos psykologen, men det kan vi jo ikke nøjes med. Vi bliver nødt til at insistere på at arbejdspladsen også lærer noget af det, for at kunne forebygge det næste stress sammenbrud”.
Arbejdsmiljøkonsulent i FTF, Lisbeth Kjersgård, er enig i, at dialog og samarbejde mellem ledere og tillidsvalgte er afgørende for en effektiv og organisatorisk – frem for individorienteret – tilgang til stressforebyggelse. Hun er også enig med Malene Friis Andersen i, at de tillidsvalgte kan bidrage til, at lederen blive bedre, men understreger samtidig, at det er nødvendigt, at ledere også klædes på fagligt og får konkrete værktøjer til forebyggelse og stresshåndtering gennem kurser og uddannelse i psykisk arbejdsmiljø.
”FTF har længe arbejdet for, at der skal indføres krav om uddannelse i psykisk arbejdsmiljø af nye ledere med personaleansvar. Og vi er glade for, at der i anbefalingerne fra regeringens ekspertudvalg om arbejdsmiljøindsatsen også er fokus på behovet for at styrke lederes kompetencer på dette område”, siger Lisbeth Kjersgård. Hun tilføjer, at det i mange tilfælde vil styrke samarbejdet og den fælles prioritering af indsatsen, hvis ledere og tillidsvalgte tager på kurser sammen.
Hvordan man får et frugtbart samarbejde mellem leder, tillidsvalgte og medarbejdere op at stå, er noget af det Malene Friis Andersen har forsket i og skrevet bøger om og som hun underviser i på kurset Fra stress til trivsel.