I januar måned samme år var Betina på opfordring fra sin regionsformand startet på FTF´s fagpolitiske talentuddannelse. Motivationen til at følge opfordringen kom af, at hun følte hun kunne styrke og udvide sine kompetencer i arbejdet som FTR for socialrådgiverne i Randers kommune. Særligt kommunikation med folk uden for faget, var noget hun havde brug for at blive stærkere i. Det var der god mulighed for på uddannelsen, som er tværfaglig. Men også øvelse i hvordan man danner uformelle, men målrettede relationer til politikere, kollegaer og ledere og så ville Betina gerne blive bedre til at deltage i den offentlige debat, specielt på skrift. Hendes største udfordring var dog nok, at hun havde rigtig svært ved, at stille sig op foran andre og bruge sig selv og sine erfaringer til at komme ud med et budskab.

Når Betina i dag ser tilbage på uddannelsen, er der ikke nogen tvivl om, at den har rykket hende helt enormt – særligt på sidste og den største udfordring.
”Jeg har en helt anden tryghed i det nu, det er de helt små ting, jeg får ikke den samme kraftige hjertebanken, min stemme knækker ikke længere over og så synes jeg faktisk det er blevet”, hun holder en lille pause ”ja, fedt er nok ikke helt ordet jeg vil bruge endnu, men jeg begynder rigtig godt at kunne lide det. Jeg havde ikke bare brug for redskaberne til at kunne stille mig op, men jeg havde også brug for skubbet og det skub jeg fik i form af, at jeg blev udpeget som den ene ordstyrer til talentholdets egen debat på folkemødet, det er uden tvivl det der har gjort en kæmpe forskel”, fortæller Betina.

Selv havde hun aldrig meldt sig som ordstyrer, ”men da jeg blev spurgt var jeg slet ikke i tvivl om at det hang sammen med de mål jeg havde stillet op for mig selv og jeg vidste, at hvis jeg virkelig skulle udfordres, så var det der”, som hun siger. ”Det var virkelig angstprovokerende for mig at skulle stå i den rolle, men selve forberedelsen var virkelig god. Det med at få konkrete redskaber; hvordan trækker du vejret, hvordan står du, men også redskaber til hvordan man styrer debatten undervejs, hvordan griber man pointen, hvordan man formidler osv.”.
Trods forberedelse udeblev nervøsiteten ikke på selve dagen.

”En halv time før, der fik jeg det virkelig skidt, der var jeg ved aflyse det hele. Men fordi vi jo var på det her hold, så var der nogen af de andre der var sindssygt gode til lige at spotte mig og få givet mig den støtte jeg havde brug for. Det var en rutsjetur, fra at have det rigtig skidt, til bagefter at være helt høj”.

På baggrund af uddannelsen valgte Betina at stille op til både regionsbestyrelse og hovedbestyrelsen i Dansk Socialrådgiverforening, fortæller hun. Særligt hovedbestyrelsen var der kampvalg til og Betina var sammen med en række andre kandidater på valgturné rundt i landet.

”De fleste steder havde vi et par minutter til at præsentere os selv og vores visioner og jeg havde helt sikkert ikke ville kunne stå der så sikkert og sige de ting jeg sagde, uden det jeg har lært på uddannelsen, jeg brugte fuldstændig de redskaber vi lærte”.

Betina fortæller at redskaberne og metoderne fra uddannelsen ikke er noget hun sidder og læser op på ”det er blevet en del af mig og den måde jeg tænker på og det gør at jeg får det brugt i min hverdag”.

Betina blev valgt til både regions- og hovedbestyrelsen og med 3. flest stemmer til sidstnævnte. Hun har i dag et stærkt netværk med de andre fra uddannelsen. Både de andre socialrådgivere fra rundt omkring i landet og dem fra de andre fag, hvilket hun har stor nytte af i sit FTR arbejde.

Fagpolitisk talentuddannelse fortsætter i 2019 med opstart af nyt hold i januar.