Hver anden medarbejder på FTF-området frygter for negative konsekvenser ved at bruge sin ytringsfrihed. Det viser en ny undersøgelse af ansattes ytringsfrihed, som FTF har foretaget blandt ca. 3.500 privat og offentligt ansatte FTF-medlemmer. Det er meget betænkeligt og helt uacceptabelt, mener FTF’s formand, Bente Sorgenfrey.

’Ytringsfriheden er en helt nødvendig forudsætning for en bred og kvalificeret debat om vores samfund. Når ansatte gør brug af deres grundlovssikrede ret til at ytre sig, bidrager de til at udvikle og kvalificere velfærdssamfundet. Det er derfor afgørende, at offentligt og privat ansatte tager ordet og giver deres besyv med i debatten’, sige hun.
Undersøgelsen viser også, at der fortsat er et stort behov for at informere grundlæggende om rammerne for de ansattes ytringsfrihed – både på det offentlige og det private område: To tredjedele af FTF’erne ved ikke, hvornår og hvordan de må åbne munden offentligt om forhold på jobbet.