Forandring i arbejdet kan være udviklende for den enkelte og for arbejdspladsen, hvis det gennemføres på den rigtige måde. Men det kan også medføre mistrivsel og helbredsforringelser, hvis arbejdspladsen ikke tænker det psykiske arbejdsmiljø ind i processen.
Derfor bør forandring være et vigtigt tema i arbejdsmiljøindsatsen. Ikke fordi forandring skal ses som en risikofaktor, der skal minimeres. Men fordi det er et vilkår i arbejdet, som arbejdspladserne aktivt skal arbejde for at minimere de negative konsekvenser af.
Kodeordet er samarbejde. Vi ved, at god dialog og inddragelse af medarbejderne er nøglen til at skabe gode forandringsprocesser og forebygge helbredsmæssige risici. Alligevel halter det stadig gevaldigt med samarbejdet på arbejdspladserne.
Mange oplever ikke at blive involveret i forandringen, og vi ser en stigende tendens til, at de tillidsvalgte ikke bliver inddraget i de strategiske spørgsmål på arbejdspladsen. Det er ikke godt nok. I FTF er vi optaget af at skabe de bedste rammer for et godt arbejdsliv. Derfor har vi bedt TeamArbejdsliv om at gennemføre en stor undersøgelse, der sætter fokus på de særlige udfordringer for FTF-grupperne.
I denne rapport er fokus på forandring i arbejdet og på de konsekvenser, det kan have for det psykiske arbejdsmiljø og for helbredet.