Siden marts er samfundet gradvist genåbnet, og det sætter gang i aktiviteten,
herunder en genopretning på arbejdsmarkedet. En teknisk effekt fra den nye ferielov kan dog have bremset faldet i ledigheden i april, jf. Danmarks Statistik. FH forventer også på baggrund af en række indikatorer for arbejdsmarkedet, at ledigheden falder igen de næste måneder.

Lavest ledighedsprocent blandt de 16-24-årige

Download FH-notatet i sin helhed

Stigning i ledigheden i april – men genopretningen er i gang

Ledighedsprocenten faldt i april for de 16-29-årige, mens den var uændret for de 25 – 29-årige. For de øvrige aldersgrupper (dvs. for 30-årige og ældre) steg ledigheden i april, jf. tabel 4 og figurer på side 3. Det er fortsat de 16-24-årige, der har den laveste ledighedsprocent på 1,8 pct., mens de 25-29-årige har den højeste ledighed på 7,9 pct.

Der var et fald i ledighedsprocenten på 0,1 pct. til 4,4 pct. af de forsikringsaktive
blandt FH-a-kasser i april, jf. tabel 2 og figurer på side 4.