Artiklen trækker på mange års forskning indenfor digitalisering og IT-ledelse i danske virksomheder og organisationer. Forhåbentlig vil artiklen, med de begreber, teorier og modeller som præsenteres heri,bidrage til, at du som leder efterfølgende er mere bevidst om din rolle i din organisations digitale omstilling,eller at du med andre ord, er klædt bedre på og har fået nye begreber at begribe med.
Artiklen er bygget op i to dele. Den første del sætter fokus på den teknologiske udvikling, og de forandringer den afstedkommer i kunders og medarbejderes krav og forventninger. Anden del sætter fokus på forskellige formål med anvendelsen af IT og digitale teknologier.