LO og FTF vil have beskæftigelsesminister Mette Frederiksen til at ændre et forslag om rådgivning af virksomheder, der har problemer med det psykiske arbejdsmiljø.
"Hvis forslaget vedtages i sin nuværende form, bliver medarbejdere i brancher, hvor de er særligt udsatte for vold, trusler og stress, dårligere stillet, end de er i dag", siger FTF’s formand Bente Sorgenfrey.
Appellen kommer, efter at Arbejdstilsynet har fremsat et forslag om, hvordan tilsynet kan ændre sin rådgivning, så det fysiske og psykiske arbejdsmiljø bliver behandlet ligeværdigt.
En samlet fagbevægelse kritiserer forslaget for ikke at ligestille det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Arbejdsgiverorganisationerne er derimod tilfredse med forslaget. De to parter sendte deres indstillinger til ministeren i går, og hun skal nu tage endelig stilling til indholdet i reglerne.
Glæden er afløst af frustration
FTF og LO modtog i august 2012 med glæde beskæftigelsesministerens budskab om at ligestille fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Fordi der i høj grad er brug for at fokusere mere på, hvordan det psykiske arbejdsmiljø kan forbedres på de arbejdspladser, der ikke selv evner at løse problemerne.

Derfor finder de to hovedorganisationer det også helt uforståeligt, at Arbejdstilsynet nu har fremlagt et forslag om, at kun arbejdspladser, der har problemer med mobning og seksuel chikane skal kunne pålægges ekstern rådgivning.
”Det er på ingen måde nok til at styrke indsatsen mod dårligt psykisk arbejdsmiljø. Problemer med stress, vold og trusler om vold kan også være så vanskelige at løse, at det kræver ekstern rådgivning. Derfor beder vi nu Beskæftigelsesministeren om hjælp til at sikre et reelt løft i indsatsen” siger LO’s næstformand Lizette Risgaard.
Sværest at håndtere psykisk arbejdsmiljø
Som det ser ud nu, vil forslaget sikre rådgivningspligt til godt fem procent af de påbud, der bliver givet om psykisk arbejdsmiljø. Til sammenligning gælder det for 18 procent af de påbud, der drejer sig om fysisk arbejdsmiljø. Paradoksalt nok viser erfaringer, at netop det psykiske arbejdsmiljø er det problemfelt, som arbejdspladserne har sværest ved at håndtere. Fak­tisk viser en evaluering fra 2009, at et flertal af de virksomheder, der har fået et rådgivningspåbud, mener, at rådgivningen især er vigtig for at løse psykiske arbejdsmiljø­problemer.