I dag offentliggjorde den europæiske kommissær for ansættelse, sociale anliggende og inklusion, Lásló Andor, EU-kommissionens nye arbejdsmiljøstrategi for årene 2014 – 2020.
”Arbejdsrelaterede ulykker og sygdomme påvirker alle sektorer og professioner, uanset om medarbejderne sidder bag et skrivebord, kører lastbil eller arbejder i en mine eller på en byggeplads. De betyder ikke kun personlige lidelser, men fører også til høje omkostninger for virksomhederne og for hele samfundet”, sagde kommissæren, da han fremlagde strategien.
Meningen med strategien er, at den skal indeholde en række anbefalinger, som skal være med til at forbedre arbejdsmiljøet på europæiske arbejdspladser. Men det gør den ikke. Trods godt indblik i problemerne, peger kommissionen ikke på løsninger, mener FTF, der er hovedorganisation for 450.000 medarbejdere i det offentlige og private.
”Jeg er utroligt skuffet over kommissionens nye arbejdsmiljøstrategi. Den har en fin analyse af de store problemer, vi står over for, men den er nærmest indholdstom, når det drejer sig om løsninger på problemerne”, siger formanden for FTF, Bente Sorgenfrey.
Problemet: Alvorlige ulykker og sygdomme
Strategien tager udgangspunkt i et meget stort antal dødsulykker og andre alvorlige ulykker, og meget store omkostninger på grund af arbejdsrelateret sygefravær og dårligt helbred. Kommissionen fremhæver betydningen af et godt arbejdsmiljø og de positive konsekvenser for de ansatte, for virksomhederne og for samfundet som helhed.
”En effektiv arbejdsmiljøstrategi burde være medvirkende til at sikre, at de ansatte ikke sætter helbredet på spil ved at gå på arbejde. Og den burde sikre ens konkurrencevilkår for virksomhederne i Europa, men det løfter den nye strategi slet ikke”, siger Bente Sorgenfrey.    
Kommissionen understreger, at der er behov for en forstærket indsats på området, og fremhæver tre store udfordringer for Europa: At få små og mellemstore virksomheder til effektivt at forebygge dårligt arbejdsmiljø. Nye risici og det store problem med de erhvervsbetingede lidelser. Og de problemer en aldrende arbejdsstyrke skaber. Kommissionen oplister initiativer inden for syv områder for at løse problemet.
Forenkling er godt – men der er brug for regler
FTF hæfter sig ved, at det er som om, kommissionen er mere optaget af at lave regelforenkling og fjerne administrative byrder end at stramme lovgivningen, hvor der er et stort og reelt behov for det.
”Vi støtter fuldt indsatsen mod unødvendige administrative byrder og ser gerne forenklinger i lovgivningen, hvor det ikke går ud over beskyttelsesniveauet. Det ændrer ikke på, at der er et enormt behov for ny EU-lovgivning på ergonomi-området, på kræftområdet og i forhold til at styrke arbejdsmiljøsamarbejdet på den enkelte virksomhed. Vi ser også gerne en styrket lovgivning, når det drejer sig om vold på arbejdspladsen og forebyggelse af stress”, siger Bente Sorgenfrey.
APV er et must
Kommissær László Andor påpegede også, at strategien sigter mod at forbedre jobkvaliteten og –tilfredsheden samtidig med at forbedre især de små virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. Med den begrundelse anbefaler kommissionen fortsat at undtage visse virksomheder for pligten til at lave skriftlige arbejdspladsvurderinger (APV).
”Det harmer mig voldsomt, for der er videnskabelig dokumentation for, at forslaget giver praktiske problemer for virksomhederne. For eksempel når der kan være behov for dokumentation i forbindelse med en arbejdsulykke. Desuden er den økonomiske fordel ved forslaget meget tvivlsom. Så det er uforståeligt, at kommissionen ikke forkaster forslaget, men det understreger bare, at der stadig er økonomiske mørkemænd, der trækker i trådene”, siger Bente Sorgenfrey.

Der er brug for at sikre, at europæiske virksomheder overholder arbejdsmiljølovgivningen, mener FTF.
”Selv om kommissionen peger på, at arbejdstilsyn er helt afgørende for virksomhedernes overholdelse af lovgivningen, så mangler vi, at den slår i bordet og siger til medlemslandene, at nu skal de altså sikre, at der er tilstrækkeligt med tilsynsførende til, at de kan håndhæve lovgivningen”, mener Bente Sorgenfrey.
Hun opfordrer beskæftigelsesminister Mette Frederiksen til at være kritisk, når strategien skal behandles i Ministerrådet. Og til at tage kontakt med den nye kommission, når den begynder sit virke, for at få strategien kraftigt forbedret, så den kan løse de udfordringer, vi står overfor på arbejdsmarkedet.