Psykisk

Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø

Evalueringen af regeringens arbejdsmiljøstrategi viser, at der er stigende problemer
i arbejdsmiljøet i forhold til det psykiske arbejdsmiljø og muskel-skeletbesvær.
Det er stik imod målsætningerne om at reducere overbelastning indenfor de
to områder i perioden 2012-2020. Der er behov for en fornyet og forstærket indsats.
FTF støtter nedsættelse af et ekspertudvalg med inddragelse af arbejdsmarkedets
parter. Notatet beskriver hovedtrækkene i udviklingen.

Nyt lovforslag tager stress seriøst

Med et nyt lovforslag vil regeringen sikre ligestilling af indsatsen mod dårligt arbejdsmiljø hvad end det er fysisk eller psykisk. Indsatsen mod dårligt psykisk arbejdsmiljø har længe haltet langt bagefter indsatsen for det fysiske, så forslaget glæder FTF.