Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) indgik i marts 2011 en politisk aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020.
Strategien indeholder en række mål og prioriteringer for arbejdsmiljøindsatsen, som understøttes af 19 konkrete initiativer. I strategien er fastsat mål for de tre væsentligste arbejdsmiljøproblemer på arbejdsmarkedet. 
Læs hele notatet: "Behov for en fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø" med tal, tabeller og dokumentation her