APV

Har I Danmarks bedste arbejdsmiljø?

Kender du en arbejdsplads, der fortjener anerkendelse for indsatsen for et bedre arbejdsmiljø? Er det måske din? Arbejdsmiljørådet uddeler Arbejdsmiljøprisen ’16, og nu er der mulighed for at indstille.

Regeringen må stoppe EU’s angreb på arbejdsmiljø og sundhed

EU-kommissionen dropper direktiver om arbejdsmiljø og sundhed, fordi man vil give erhvervslivet gode vilkår. Fx har man droppet et kræftdirektiv, der ellers skulle begrænse kræftfremkaldende stoffer i at gøre de ansatte syge. I dag drøfter EU’s ministre en række lignende kontroversielle forslag på et rådsmøde. FTF opfordrer kraftigt regeringen til at sætte foden ned og kræve stop for EU’s forsøg på at fjerne vigtige arbejdsmiljøregler om sikkerhed og sundhed på jobbet.

Udvalg vil fjerne regler om sundhed og sikkerhed på jobbet

Et magtfuldt udvalg under EU-kommissionen – det såkaldte Stoiber-udvalg, foreslår i en ny rapport, at 90 procent af alle virksomheder i EU kan undtages fra en række byrder, fx regler om arbejdsmiljø, sundhed og forbrugersikkerhed. Målet er at skabe bedre vilkår for virksomhederne, men det risikerer at ramme forbrugere og ansatte på jobbet, advarer FTF.

Ny EU-Arbejdsmiljøstrategi 2014-2020

EU-kommissionen har i dag offentliggjort sin arbejdsmiljøstrategi for perioden frem til 2020. Dokumentet indeholder en bekræftelse på, at der er behov for en øget arbejdsmiljøindsats, og det opremser 3 store udfordringer for de kommende år. De initiativer, Kommissionen vil tage, er dog meget begrænsede, og det er tvivlsomt, om de har en reel effekt i forhold til de problemer, der skal løses.

Trives du som leder?

Ledernes trivsel er vigtig. Ikke bare for dem selv, men for hele arbejdspladsen, mener FTF, der nu giver lederne værktøjer til at styrke det psykiske arbejdsmiljø.

Medarbejdernes trivsel skal måles ordentligt

Offentlige arbejdspladser skal hvert tredje år måle de ansattes trivsel. Her har decentrale ledere en afgørende rolle: Dårlig opfølgning på målinger risikerer at gøre mere skade end gavn. Ny rapport giver lederne værktøjer til den gode trivselsmåling.