Hvornår er du sidst blevet spurgt, om du har det godt på din arbejdsplads? Om der er ting, du gerne vil ændre, eller om du ved, hvad du kan tillade dig i rollen som leder?
Psykisk arbejdsmiljø og trivsel og engagement hænger uløseligt sammen – også for ledere. Derfor sætter FTF fokus på det gode lederliv og giver dig værktøjer til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø. En indsats, der ifølge FTF’s personale og administrationschef Marianne Heide, er afgørende, hvis lederne ikke skal brænde sammen.
"Professor og filosof Ole Fogh Kirkeby siger, først er man menneske, og så er man leder. Med forskellige værktøjer vil FTF sætte fokus på ledernes ret til at være mennesker. Med samme krav på et godt arbejdsmiljø, meningsfulde arbejdsopgaver og balance mellem arbejdsliv og privatliv som gælder for medarbejdere," siger Marianne Heide.
Hun påpeger, at øget trivsel hos lederne har en afsmittende effekt på resten af arbejdspladsen.
"I dit arbejde som leder er du nødt til at tage hensyn til dig selv og tage ansvar for din egen arbejdssituation. Det vil inspirere dine medarbejdere til at gøre det samme. Du kan gøre det alene eller sammen med andre ledere, og jo mere åben du er om dine egne valg og værdier som menneske og leder, jo mere åbenhed får du igen fra andre – dét giver et godt lederliv," siger Marianne Heide.