Vejledning

For meget symbolpolitik i ungeaftale om erhvervsrettet uddannelse

I Fagbevægelsens Hovedorganisation modtages regeringens første del af et ungeudspil med behersket begejstring. Aftalen rummer flere initiativer, der kan trække flere unge til erhvervsskolerne – men mangler at pege på, hvor der egentlig er et problem, mener næstformand i FH, Nanna Højlund

Ulige muligheder i ny uddannelse til unge

Kommunerne får hele ansvaret for en ny samlet uddannelse for unge uden job og uddannelse. På den måde bliver risikoen for ulige muligheder for de udsatte unge meget stor, advarer hovedorganisationen FTF, der anbefaler, at staten får ansvaret for at sikre et ensartet tilbud.

Tid til kvalitetstjek på professionshøjskolerne

Timetallet på landets syv professionshøjskoler varierer fra sted til sted, påpeger Rigsrevisionen i ny rapport. FTF: Undervisningstimer er vigtige, men det er afgørende også at styrke det samlede undervisningstilbud, bl.a. vejledningen, praktikken og den kliniske undervisning. FTF kritiserer regeringens hårde besparelser på professionshøjskolerne, der rammer kvaliteten.

Unge i debat: Hvad er et godt arbejdsliv?

Hvad er vigtigt for dig i dit fremtidige arbejdsliv? Det er et af de spørgsmål, unge vil blive mødt med, når de besøger LO og FTF’s stadeplads og workshop på Ungdommens Folkemøde. Fagligt aktive fra hele fagbevægelsen er klar til at sætte gang i debatten med de unge.

Gymnasiet skal ruste til flere retninger

Cirka halvdelen af landets studenter læser videre på et erhvervsakademi eller en professionshøjskole og ikke på universitetet. Politikerne bør tænke på begge grupper af elever, når de netop nu forhandler om, hvordan studieretningerne skal se ud på fremtidens gymnasier. Det skriver jeg i dag i Jyllands-Posten sammen med formændene for hhv. Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Gymnasieskolernes Lærerforening, Danske Gymnasier og LO-sekretær Ejner K. Holst.

Gymnasiereform skal bringe unge tættere på virkeligheden

FTF støtter regeringens udspil til gymnasiereform. Undervisningen i gymnasiet skal være mere praktisk og jobrettet og med mere vejledning, mener FTF. De gymnasiale uddannelser skal fortsat favne bredt og vise vej til alle typer uddannelser, siger FTF-formand Bente Sorgenfrey.

Mangel på uddannede vejledere rammer studerende i praktik

Der mangler hvert år cirka 5.400 uddannede praktikvejledere på professionsbacheloruddannelserne, og det rammer fx pædagog-, lærer- og socialrådgiverstuderende, der mangler kompetent, faglig sparring under deres praktikforløb. Det svækker uddannelsen og kan øge frafaldet, mener ekspert og studerende. Sørg for at sikre flere penge til at uddanne praktikvejledere, lyder opfordringen fra FTF og de studerende. Frafald koster årligt mere end 500 mio. kr. på professionsbacheloruddannelserne, viser nye tal.

FTF: Brug for flere undervisningstimer på professionsuddannelserne

Produktivitetskommissionen vil have flere timer til de studerende. FTF er enig og mener samtidig, at regeringen bør satse endnu mere på erhvervsakademier og professionshøjskoler, der har succes med at uddanne dygtige faggrupper, der kommer i job og skaber innovation og vækst.

Trives du som leder?

Ledernes trivsel er vigtig. Ikke bare for dem selv, men for hele arbejdspladsen, mener FTF, der nu giver lederne værktøjer til at styrke det psykiske arbejdsmiljø.