Stor mangel på uddannede praktikvejledere rammer de studerende og kvaliteten af uddannelserne til fx pædagog, socialrådgiver, lærer og socialrådgiver. Sådan lyder advarslen nu fra studerende, ekspert og FTF, der repræsenterer 450.000 offentligt og privat ansatte.
Der skal i fremtiden hvert år uddannes cirka 5.400 praktikvejledere mere end i dag, hvis alle studerende i fremtiden skal møde en uddannet praktikvejleder på den arbejdsplads, hvor de er i praktik. I dag uddannes der kun 1.300 vejledere årligt. Det viser beregninger fra FTF.
”Det er et problem, når der ikke er en uddannet praktikvejleder på arbejdspladsen, som kan give den bedste vejledning til de studerende under praktikopholdet. Flere praktikvejledere vil give bedre kvalitet i uddannelserne og betyde at færre falder fra. Derfor bør regeringen sikre flere penge på finansloven til at uddanne flere praktikvejledere på praktikvejlederuddannelserne”, siger formand for FTF Bente Sorgenfrey.

Bedre vejleder; mindre frafald
En praktikvejleder, der har gennemført en praktikvejlederuddannelse, er bedre rustet til at vejlede de studerende og give dem et godt praktikforløb. Det siger både de studerende og forsker Torben Pilegaard Jensen, og det viser flere undersøgelser. Hvis praktikopholdet forløber dårligt, er der øget risiko for frafald. 
Hvert år dropper 6.000 studerende ud af en professionsbacheloruddannelse, og det koster samlet set mere end 500 mio. kr. årligt, viser nye beregninger fra FTF på baggrund af tal fra Undervisningsministeriet og UNI-C. Der er altså mange penge at spare for samfundet, hvis en investering i bedre uddannede vejledere mindsker det høje frafald blandt studerende.

Ekspert: Vejlederuddannelse er vigtig
Manglen på uddannede praktikvejledere skader kvaliteten af de studerendes uddannelse og øger risikoen for frafald, når de ikke får den nødvendige sparring og vejledning under deres praktikforløb. Det siger en ekspert på området.
”De studerende, der oplever en dårlig praktikvejledning og manglende sammenhæng mellem teori og praksis i uddannelsen, har en større risiko for at falde fra”, siger forskningsleder ved KORA, Torben Pilegaard Jensen, der selv har undersøgt praktikvejledningen på professionsbacheloruddannelserne. 
Flere undersøgelser har peget på, at en mangelfuld sammenhæng mellem teori og praksis i uddannelserne er en af forklaringerne på frafald.
”En god praktikvejledning er meget vigtig. En god vejleder skal forbinde teori og praksis for den studerende. Hvis den studerende oplever en ringe eller mangelfuld vejledning under praktikken, er de mindre tilfredse med deres valg af uddannelse. Det kan vi se i flere undersøgelser, hvor de studerende bedømmer deres praktikperiode og undervisningen på uddannelsesstedet”, fastslår Torben Pilegaard Jensen.

FTF: Alle skal have vejlederuddannelse
Det bør være et krav, at alle studerende på professionsbacheloruddannelserne i praktikforløb vejledes af en uddannet praktikvejleder, mener FTF. I dag er praksis meget forskellig. På en række sundhedsuddannelser er det et krav for at godkende praktikstedet, at der er en praktikvejleder med formel vejlederuddannelse. På andre uddannelser, fx til lærer, pædagog og socialrådgiver, er der ikke samme formelle krav til godkendelse af praktiksted eller til vejlederkompetencer. 
Når eksempelvis socialrådgiver-, lærer-, pædagog-, sygeplejerske-, ergo- og fysioterapeutstuderende skal i praktik på offentlige arbejdspladser, er den samlede varighed af praktikken fra cirka 18 uger op til omkring et år. Det er altså en stor del af den samlede uddannelse, der bruges på praktikforløb. 
”En måde at fastholde de studerende på og sikre kvalitet i uddannelen, er blandt andet at give dem en kompetent og god vejledning under praktikforløbet, der gør dem i stand til at reflektere over egne erfaringer i praktikken og giver dem mod på at fuldføre uddannelsen. Derfor skal vi have flere uddannede praktikvejledere”, siger Bente Sorgenfrey. 
Lærerstuderende savner kompetent vejledning
De lærerstuderendes formand, Bob Bohlbro, oplever det som et stort problem, at der mangler uddannede praktikvejledere.
”Det, der gør forskellen på en god og dårlig praktik, er, om vejlederen er uddannet”, fastslår han.
”Vi oplever, at langt størstedelen af vores praktikvejledere ikke har fået en vejlederuddannelse. Men de få, der har, er knalddygtige. De gør virkelig en forskel. Det har jeg selv oplevet, da jeg var i praktik som lærer. Vi kan samtidig se, at praktikken er den største årsag til frafald. Det kan skyldes mange ting, herunder manglende kvalitet i vejledningen under praktikken”, siger Bob Bohlbro.
I aftalen om ny læreruddannelse fremgår det, at alle skoler skal have mindst én uddannet praktiklærer inden udgangen af 2014. Det er alt for lidt, mener Bob Bohlbro, der samtidig er kritisk over for den type vejlederuddannelse, som nogle lærere får tilbudt.
”Vi frygter, at man er ved at udvande praktikvejleder begrebet ude i kommunerne. Det er alt for uklart i dag, hvilken uddannelse vejlederne skal tage. Er et endagskursus godt nok? Nej, det mener vi ikke. Men vi kan se, at det er meget forskelligt, hvad kommunerne tilbyder, hvis de overhovedet tilbyder noget”, siger de lærerstuderendes formand.
Regeringen bør komme på banen
På den baggrund mener FTF og de studerende, at det er på tide, at politikerne på Christiansborg kommer på banen. I forbindelse med finanslovsforhandlingerne skal der sikres flere penge til uddannelsen af praktikvejledere. Samtidig bør der stilles krav om, at alle praktikvejledere skal tage en praktikvejlederuddannelse, så de er kvalificerede til at give ordentlig vejledning.
”Alle praktik- og kliniksteder i den offentlige sektor bør have en praktikvejleder, og samtidig bør regeringen sikre tilstrækkelige midler til praktikvejlederuddannelserne, så kvaliteten af de studerendes praktik øges”, siger Bente Sorgenfrey.