En reform af de gymnasiale uddannelser er tiltrængt, mener FTF, der bakker op om regeringens nye udspil til gymnasiereform, som i dag blev offentliggjort.
Regeringen ønsker blandt andet mere anvendelsesorientering, innovation og it og inddragelse af virksomheder, forenings- og kulturliv og videregående uddannelser i undervisningen.
”Der er i dag for langt fra teori til virkelighed på de gymnasiale uddannelser. Det er derfor en rigtig god ide, at regeringen vil gøre undervisningen og prøverne mere virkelighedsnære. Danmark har brug for et gymnasium, der forbereder de unge til at løse virkelighedens problemer på arbejdspladserne”, siger Bente Sorgenfrey, formand for FTF, der repræsenterer 450.000 offentligt og privat ansatte.

”De gymnasiale uddannelser skal favne bredt og vise vej til alle typer uddannelser, og ikke kun universitet, som vi desværre ofte ser”, siger Bente Sorgenfrey.
En tredjedel af alle studenter, der afslutter STX, HF, HTX, HHX, vælger efterfølgende at læse videre på en kort eller mellemlang erhvervsrettet videregående uddannelse. Det kan fx være som sygeplejerske, lærer, pædagog, datamatiker, finansøkonom eller bygningskonstruktør.
”Fremtidens videregående uddannelser skal være mere erhvervs- og praksisrettede, og derfor skal gymnasiet være bedre til at vise de unge, hvordan teorierne kan omsættes til konkrete løsninger. Det vil stille de unge meget bedre – både de som skal på universitetet, og de som skal have en professionsbacheloruddannelse”, siger formanden for FTF.

Eleverne skal løse virkelige problemer
FTF bakker overordnet op om regeringen udspil til gymnasiereform, fordi samfundet har brug for, at de unge er bedre til at samarbejde, ideudvikle og skabe innovation, så de er klar til at læse videre og komme ud i job. Det skal ske ved mere praktisk og virkelighedsnær undervisning, mener FTF.
Undervisningen skal gøres mere konkret ved at lade eleverne løse virkelighedens opgaver. Det kan fx være matematiske beregninger af, hvor meget medicin en patient må få, eller privatøkonomisk rådgivning til en borger. I faget psykologi kan man bruge teorierne til at blive bedre til at tage den svære samtale med fx en patient eller udsat borger. Situationer som fx pædagoger, lærere og socialrådgivere står overfor i hverdagen.
Vejledning og feedback er afgørende
Regeringen vil i sit udspil styrke vejledning og feedback fra lærerne. Erfaringer viser, at eleverne opnår det største udbytte fra det skriftlige arbejde, når de får vejledning fra lærerne imens.
”Det er meget positivt. Vejledning og feedback fra lærerne er afgørende for, at eleverne får udbytte af undervisningen”, siger Bente Sorgenfrey.