Ungdomsuddannelser

Uddannelsesbesparelser skal helt væk

Regeringen og Dansk Folkeparti har aftalt, at omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne annulleres fra 2019. Bente Sorgenfrey, formand for FTF hilser aftalen velkommen, men ønsker besparelserne fjernet for alle uddannelser.

Alle uddannelser skal fritages fra sparekrav

Regeringen vil finde løsninger for erhvervsskolerne. Et godt træk - men det er nødvendigt at friholde ALLE uddannelser for de sparekrav, som er ved at ødelægge hele vores uddannelsessystem. Det skriver jeg i dag i Altinget.

Brug for at styrke EUD og uddannelser generelt

Tiltrængt styrkelse af erhvervsuddannelserne, men regeringen glemmer de andre uddannelser. Velfærdsuddannelserne er under massivt pres på grund af krav om to procents besparelser hvert år. Det rammer kvalitet, velfærd og service til borgerne, mener FTF. Regeringen tager penge med slamsuger og tilfører med pipette, siger FTF-formand Bente Sorgenfrey.

Godt men meget begrænset udspil om mere praktik i folkeskolen

De fem initiativer, regeringen og DF lægger op til i deres udspil i dag, er et godt, men meget begrænset bud på enkelte elementer i en styrket praksisfaglighed og anvendelsesorientering i udskolingen. ?Der er desværre tale om samlet set helt utilstrækkelige tiltag?, siger LO-næstformand Ejner K. Holst.

FTF-vurdering af FGU: God aftale om bedre veje til uddannelse og job

FTF hilser aftalen om en ny forberedende grunduddannelse velkommen og glæder sig over, at staten får hovedansvaret for uddannelsen og at der er fundet en stærk institutionsstruktur. Det danner grobund for en ensartet høj kvalitet. FTF er bekymret for kvaliteten på vejledningsområdet og savner en endelig afklaring af finansieringen af aftalen.