Næsten 50.000 unge mellem 15 og 24 år er hverken i en uddannelse eller et job. På den baggrund har regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF og Det Radikale Venstre indgået en aftale om en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU).
FGU de forskellige uddannelsesforberedende initiativer i en ny forberedende uddannelse for unge op til 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse eller er i beskæftigelse. Uddannelsen skal hedde Forberedende Grunduddannelse (FGU). Aftalen er indgået mellem de partier, som var med i reformen af erhvervsuddannelserne. Det vil sige S, SF, V, K, DF, RV og LA. Alternativet og Enhedslisten har ikke fået tilbud om at være med i aftalekredsen. 
FGU samler produktionsskoleforløb, erhvervsgrunduddannelse (EGU), kombineret ungdomsuddannelse og almen voksenuddannelse til én samlet uddannelse med 3 forskellige spor.

Der oprettes nye statsligt selvejende institutioner, hvis takster fastsættes centralt af staten. FTF’s formand Bente Sorgenfrey bakker op om den statslige model:
”Det er rigtigt positivt, at staten med aftalen går ind og tager ansvar for uddannelsen. Den kommunale model, som regeringen spillede ud med, gav simpelthen for meget usikkerhed om, hvorvidt de unge ville få et ensartet tilbud. Det må aldrig blive sådan, at postnummeret bestemmer, hvilke muligheder unge har i uddannelsessystemet”, siger hun.
Aftalen rummer mulighed for, at unge kan fortsætte på uddannelsen udover de to år, den er normeret til. Det sikrer fleksibilitet for dem, som har brug for et ekstra tilbud.
”Der er heldigvis mange fleksible elementer med i aftalen. Vi må følge om det er nok. Det er vigtigt, at den nye uddannelse kan rumme alle de meget forskellige unge, som har brug for en ekstra hånd, før de er klar.”
Uddannelsen samles på en ny institutionstype, som samler produktionsskoler og de dele af VUC’erne, som retter sig imod under 25-årige. Det efterlader VUC’erne med en væsentlig mindre aktivitet, end de tidligere har haft. Det bekymrer FTF-formanden:
”Det er vigtigt at holde godt øje med, hvilke konsekvenser aftalen får for VUC’erne. De får minde aktivitet, og det må ikke svække de tilbud, der er til voksne, som har brug for et alment kompetenceløft for at komme videre i uddannelse”.
Det bliver fremover frivilligt for kommunerne, hvordan de vil tilrettelægge vejledningen. Det kan vælge at beholde de nuværende UU-centre eller tilrettelægge vejledningen anderledes. Men vejlederne skal fortsat, have formelle vejlederkompetencer, og kommunen er forpligtet til at yde neutral og institutionsuafhængig vejledning.
”Det er meget positivt, at der sikres neutral vejledning, og at uddannelsesniveauet for vejlederne sikres. Unge skal have en kvalificeret vejledning, som tager udgangspunkt i deres ønsker, forudsætninger og behov”, slutter Bente Sorgenfrey.