Ungdomsuddannelser

Finanslovsaftale 2013 på uddannelsesområdet

Finanslovsaftalen ændrer og udmønter nye initiativer på enkelte uddannelsesområder, men det primære resultat forbliver, som det fremgår af finanslovsforslaget fra august 2012. Det betyder opretholdelse af procentbesparelser og effektiviseringskrav overalt i uddannelsessystemet, samtidig med at der sikres finansiering af flere studerende samt styrkelse af den samlede forskning og videnudvikling. Notatet giver et overblik over ændringer fra finanslovsforslaget og fra forliget.

Finanslov: Delaftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti

Regeringen har indgået en delaftale med et meget bredt flertal af folketingets partier om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti. Delaftalen rummer en række positive elementer, som er et skridt på vejen til at sikre en styrket uddannelsesgaranti og en forbedring af praktikpladssituationen. Det er ligeledes positivt, at der er afsat midler til lærernes kompetenceløft og til en videreførelse af de 13 VEU-centre i perioden 2013-16

Anonym uddannelsesvejledning – når det passer dig

Nu er det slut med at bestille tid og oplyse cpr-nummer, når du skal have hjælp til uddannelse og en snak om fremtiden. Både på hverdage og i weekender kan du helt uforpligtende kontakte eVejledningens uddannelseseksperter med dine spørgsmål

Ny rapport baner vej for bedre elevpraktik

Regeringens udvalg om erhvervsuddannelser har fremlagt en række anbefalinger. Det er især positivt, at der foreslås en ændring af udformningen af skolepraktikken og en bedre uddannelsesgaranti for
elever. Forslagene er nødvendige. Praktikpladsproblemet på erhvervsuddannelserne skal løses.